Nyheter

Han blir affärsenhetschef för JM Entreprenad

Anders Wimmerstedt tillträder som ny affärsenhetschef för JM Entreprenad fr o m 1 juli 2020. Tillförordnad affärsenhetschef Sören Bergström har därmed fullföljt sitt uppdrag att ställa om JM Entreprenad till renodlad anläggningsverksamhet och lämnar samtidigt koncernledningen.
Anders Wimmerstedt är sedan tidigare medlem i JMs koncernledning och har arbetat framgångsrikt i JM sedan 1985. Utöver sin nya roll är han som produktionsdirektör fortsatt koncernmässigt ansvarig för Bostad Produktion, Centrala Inköp, Logistik och Arbetsmiljö. Affärsenhet JM Entreprenad är fokuserad till anläggningsverksamhet i Storstockholm med synergier till JMs projektutveckling av bostäder.

– Med Anders som ny affärsenhetschef för JM Entreprenad säkerställs kontinuitet i ledarskapet och god samordning mot vår projektutveckling av bostäder. Jag tackar samtidigt Sören för hans väl genomförda uppdrag att ställa om verksamheten i JM Entreprenad, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM, i ett pressmeddelande.