Nyheter

Han blir ny vd för Nischer Properties

Robert Vangstad har tillträtt som ny vd för Nischer Properties. Foto: Nischer Properties

Robert Vangstad är utsedd till ny vd och koncernchef för Nischer Properties AB.
Han tillträdde 1 juni, då han efterträdde David Aspehult som fortsätter att vara aktiv i bolaget och kvarstår som styrelseledamot.

– Det har varit ett händelserikt år, vi har utökat vår byggrättsportfölj med 450 lägenheter under 2019, färdigställt 128 lägenheter i Karlstad, genomfört förvärvet av Nyhem och påbörjat vår första produktion åt HSB. Under året planeras för ytterligare produktionsstarter i Ö-vik och Östersund. I detta skede känns det mycket bra att lämna över till Robert som har lång erfarenhet av bostadsproduktion och fastighetsutveckling.”, säger David Aspehult, tf vd på Nischer Properties AB, i ett pressmeddelande.

Robert Vangstad har sedan strukturaffären med Nyhem Bostad AB i Januari 2019 arbetat som vice VD och fastighetsutvecklingschef i bolaget. Han är byggnadsingenjör och certifierad kontrollansvarig samt en har filosofie kandidatexamen i statsvetenskap samt en MBA från Warwick University.  

Tidigare erfarenheter i fastighetsbranschen är bland annat som affärsutvecklingschef på JM AB samt som verkställande direktör för anläggningsbolaget Markona.

– Nischer Properties AB är ett bolag i ett mycket spännande skede med fina projekt i byggrättsportföljen och bra projekt på väg in i produktion. Min bakgrund från utveckling av industriellt byggande på Nyhem och kvalitetssäkring av produktionsprocessen och leveransen blir värdefullt i det fortsatta arbetet. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med och att leverera på de strategier och den affärsplan som vi lagt för bolaget, säger Robert Vangstad.