Nyheter

Han klev in när finanserna rasade

Lagom till finanskrisen 2008 tillträdde Johan Karlström som vd och koncernchef för ett av världens största byggföretag. Sedan dess har han hunnit med en lågkonjunktur till. När det nu börjar ljusna i ekonomihorisonten har han siktet inställt på en ny marknad.

Den 15 september 2008 ansökte amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om konkurs. Finanskrisen var ett faktum.

Johan Karlström från Södertälje hade hunnit sitta som vd och koncernchef för Skanska i fyra månader.

Det är vad några skulle beskriva som ett tufft läge.

Andra en möjlighet.

Den övervärderade och överbelånade bostadsmarknaden i USA, som var en av orsakerna till krisen, var minst sagt sval och konkurrensen om mark nästintill obefintlig.

Då valde Johan Karlström att gasa.

– Alla konjunkturer har möjligheter. Fördelen med ett företag med stabil ekonomi är att det går att investera även när ekonomin inte går för högtryck. När det är lågkonjunktur är det time att köpa mark. 2008 gick vi in i USA och utvecklade bostadssegmentet. Vi ville köpa när alla andra ville sälja. Det var ett bra läge för oss, säger han.

Efter åren 2008-2009 – och den värsta finansiella krisen sedan depressionen på 1930-talet – dröjde det inte länge innan experterna började tala om en ny lågkonjunktur.

Precis som andra svenska byggföretag fick Skanska det tufft på bostadssidan. Svikande efterfrågan ledde bland annat till en omorganisation av företagets bostadsproduktion i Norden, med uppsägningar av 150 personer.

Johan Karlström konstaterar att de gångna åren varit en utmaning.

– I en lågkonjunktur ställs allt på sin spets. Men det är också en möjlighet, man hamnar i nya lägen. Det sätter press på hela marknaden och skapar innovation och nya lösningar. Vem orkar vara innovativ när man kör för fullt?

När Byggvärlden möter honom i Visby under Almedalsveckan skiner solen över Johan Karlström i flera bemärkelser.

Företaget har precis offentliggjort sin andra kvartalsrapport för året som visar en ökad orderingång, ökade intäkter och förbättrat resultat.

Den positiva trenden för orderingången har varit särskilt tydlig i USA. Där har företaget bland annat säkrat två broprojekt i mångmiljonklassen och även skrivit kontrakt för ett stort forsknings- och utvecklingscentrum.

– Vi märker en vändning i ekonomin, framförallt i den amerikanska konjunkturen som vänder upp och är på väg tillbaka.

Förutom den amerikanska marknaden, som är Skanskas största följt av Sverige, är företaget även verksamt i flera europeiska länder och i Latinamerika.

Enligt Johan Karlström har företaget inga planer på att bryta ny mark geografiskt. Men i USA ser de möjligheten att utveckla ett nytt segment när landet ställer om sin energiförsörjning.

– I USA växer energimarknaden. Där ska vi se vad vi kan göra.

Som vd för ett stort internationellt företag lägger Johan Karlström mycket av sin tid på att resa – runt 50 procent av arbetstiden.

Ändå hinner han inte vara överallt. Och känslan av att inte hinna med kan vara frustrerande.

– Det är mycket att stå i. Man vill alltid vara någon annanstans – också.

Men det överskuggar inte glädjen.

– Jag har världens roligaste jobb. Det är ett otroligt privilegium att jobba med så många duktiga människor. Det är det som ger energi. Och att få jobba på ett företag som är i centrum för samhällsbyggande.

Det är nu 30 år sedan som han, 26 år gammal, gjorde sin första arbetsdag på Skanska.

– Jag var nyfiken. Jag började som byggnadssnickare och utbildade mig sedan till civilingenjör. Och på den vägen är det.

Sedan dess har han arbetat sig uppåt. Förutom ett avbrott för tjänsten som vice vd och vd på BPA, nuvarande Bravida, har han varit Skanska troget.

Strax efter att ha återvänt till Skanska 2001, för rollen som Norden-chef, valde han att läsa en kurs i företagande på Harvard i Boston.

– Jag ville förkovra mig i företagarfrågor och läste en managementkurs. USA är en jättestor marknad för oss och det var ett sätt att komma in där.

Två år senare utsågs han till chef för verksamheten i USA. För att 2008 sedan alltså ta över efter Stuart Graham.

Enligt Johan Karlström är interaktionen med omvärlden en viktig del i hans jobb, något som han lärde sig mer om under kursen vid Harvard.

Att kommunikation är något som prioriteras i företaget var också tydligt under Almedalsveckan där Skanska deltog flitigt med seminarier, debatter och mingel.

– Det här är ett bra tillfälle att träffa och diskutera frågor och olika lösningar med beslutsfattare och politiker, säger Johan Karlström.

För honom är två frågor extra viktiga:

– En av dem är bostadsbyggande i kombination med infrastruktur. Just nu märks ett större intresse bland privata aktörer runt om i världen att investera i infrastruktur för att gynna bostadsbyggande. I det privata finns kapital som det kommunala inte har. Den andra frågan är ombyggnationen av miljonprogrammet och hur det hänger ihop med sociala aspekter.

I Örebro har det kommunala bostadsbolaget Öbo ställt sociala krav i en upphandling om miljonprogramsområdet Vivalla. Skanska som vann upphandlingen har målsättningen att sysselsätta 50-80 arbetslösa i området under projektets gång.

Johan Karlström välkomnar Öbos initiativ.

– Sättet att tänka är inte nytt. I Storbritannien anställer vi många som kommit ut ur fängelset för att leda in dem på arbetsmarknaden igen. Bland de som deltagit i projektet har återfallsförbrytarna minskat från 70 till 7 procent. Ett annat exempel är USA. Där integreras kvinnor och andra minoriteter i byggbranschen. Politikerna ställer krav på att 20 procent av underentreprenörerna ska vara företag där minoriteter är representerade.

Hur stort socialt ansvar har ni som samhällsbyggare?

– Ett jättestort ansvar. Men att ta det ansvaret är inte bara bra för kunden, det är också bra för oss själva. Vi ska ha mångfald och spegla samhället, det berikar oss.

Varför tar ni inte den här typen av initiativ själva?

– Kunden måste ställa de kraven, det är svårt för oss att göra det ensamma. Om det bara är lägsta pris som avgör i en upphandling blir det svårt för oss att ta fram ett förslag där vi kan konkurrera med andra.

När Johan Karlström tillträdde som vd och koncernchef lyfte han fram Skanskas värderingar som en av företagets styrkor. Han menar att ett företags sociala nytta hänger ihop med dess lönsamhet.

– Företag som slarvar med säkerheten, inte följer regler och skitar ner i naturen håller inte i långa loppet. Det är företag som tar ansvar som man vill ha, eller hur? Och det är ett sådant vi vill vara. Vi vill bygga samhället och i slutändan göra världen lite bättre.

Marie Bergström
[email protected]

Johan Karlström

Ålder: 56
Bor: Stockholm
Familj: Fru och tre vuxna döttrar.
Bästa hjälpmedel i arbetet: Ipad
Gör för att koppla av: Är med familjen och ute i naturen.

Skanska i USA

Skanska har funnits i USA sedan 1971 och är ett av landets största byggbolag.
Företaget har drygt 8 000 anställda i landet och knappt 900 pågående projekt.
USA står för 30 procent av Skanskas omsättning
Företaget kommer att investera en miljard dollar i kommersiell projektutveckling de kommande fem åren.

Prestigeprojekt:
Renoveringen av FN:s huvudkontor.
Oculus på New World Trade Center Transportation Hub i New York