Nyheter

Han kraftsamlar för ny billig el

Basindustrins bolag Industrikraft och statliga kraftjätten Vattenfall väntas inom kort bilda ett bolag som ska investera miljarder i ny svensk elproduktion. – Om tidtabellen håller bildar vi ett samriskbolag före sommaren, säger Magnus Hall, styrelseordf

I oktober förra året skrev Industrikraft – som ägs av Holmen, SCA, Stora Enso, Eka Chemicals,och Boliden – ett avtal med Vattenfall om att samarbeta kring ”ny kostnadseffektiv baskraft” i Sverige. Sedan dess har man undersökt konkreta samarbetsprojekt.

Om allt går som planerat kan ett nytt samriskbolag, som ska investera i något av projekten, bildas om ett par veckor. Målet är att ge svensk bas-industri tillgång till ny el när kärnkraftverken tjänat ut och säkra låga elpriser – för lång tid framöver.

Att investera i kärnkraftsel och bygga en ny reaktor är ”huvudlinjen”, enligt Magnus Hall.

– Men även förnyelsebara alternativ som vindkraft och vattenkraft kan bli aktuella, eller en mix av bägge. Vi för en förhandling med Vattenfall, uppger han.

Enligt Magnus Hall är tanken att leverera ny el motsvarande ett av dagens stora svenska kärnkraftverk, det vill säga cirka 1 000 megawatt. Han vill inte spekulera i kostnader, men bedömare uppger att en sådan satsning i nästa reaktorgeneration, 3 plus, kostar runt 40-50 miljarder svenska kronor. Beräkningen bygger på Fortums kalkyler i ansökan om att få bygga en tredje reaktor i finska Lovisa.

Väljer Industrikraft och Vattenfall i stället att satsa enbart på förnyelsebar produktion av el, krävs en högre effektökning, säger Magnus Hall. Exempelvis, uppger han, krävs uppåt 3 500 megawatt om Industrikraft och Vattenfall väljer att exempelvis investera i vindkraft. Detta eftersom vindkraften har låg nyttjandegrad, 27-30 procent, jämfört med kärnkraften, 80-90 procent.

– Det skulle i så fall betyda att vi behöver bygga runt 1 200-1 300 medelstora snurror, säger Magnus Hall.

Inspiration har Industrikraft hämtat i Finland, där basnäringen är djupt engagerad i kraftproduktionen vid landets kärnkraftsverk.

Om riksdagen i juni klubbar ett beslut om att tillåta nya reaktorer i Sverige, kan industrin ansöka om tillstånd att bygga nya reaktorer redan från augusti eller 1 januari 2011.

Men någon färdigskriven ansökan i bakfickan har varken Industrikraft, Vattenfall eller de övriga kärnkraftsägarna: Eon och Fortum. En sådan bedöms ta tre-fyra år att göra färdig.

Vattenfalls Mats Ladeborn, ansvarig för affärsområdet Kärnkraft i Norden, är mer förtegen om samarbetet med Industrikraft.

– Det är för tidigt att säga något. Vi tittar brett på vilka förutsättningar det finns att bygga storskalig elkraft.

Enligt honom tar Vattenfall inga beslut om att investera i baskraft före kärnkraftsomröstningen i riksdagen och valet i höst.

Eon har sonderat terrängen när det gäller att bygga en ny reaktor i Sverige. Men det pågår inga konkreta samarbeten, uppger Ingemar Engkvist, vice vd för Eon Kärnkraft.

För att bygga en ny reaktor krävs enligt regeringsförslaget att en gammal stängs permanent. En kandidat är Oskarhamn 1, landets äldsta reaktor. Huvudägaren Eon blir klar med en utredning om dess framtid efter sommaren.

– Det handlar om ett vägval: en ny reaktor med stor kapacitet, men en stor investering, eller att behålla O1 med sin begränsade kapacitet och en mindre investering. Affärsnyttan och möjligheten till finansiering kommer att avgöra, säger Ingemar Engkvist.

Göran Hult, Fortums talesman i kärnkraftsfrågor, uppger att bolaget är intresserat av att bygga en ny reaktor i Sverige. Men man vill hellre bygga Lovisa 3 i Finland, där man slipper effektskatt, motsvarande fem-sex öre per kilowattimme.