Nyheter

Han leder WSP-satsning <br></br> på hållbarhet

WSP-koncernen satsar på hållbar utveckling och har nu utsett Jarl Hammarqvist till ”Sustainability Champion” för den svenska verksamheten.

Jarl Hammarqvist ska se till att WSP Sveriges hållbarhetsutveckling tar fart genom bland annat energibesparande åtgärder och satsningar på klimatfrågor.

— En stor utmaning ligger i att få den enskilde medarbetaren att se sin roll och vad som kan göras i det lilla för ett hållbart samhälle, säger Jarl Hammarqvist.

Han har arbetat inom konsultföretaget WSP sedan 2004, som ansvarig för området hållbara transporter inom företagets avdelning Analys & strategi. Dessförinnan jobbade Jarl Hammarqvist under 20 års tid med miljöarbete inom Vägverket.