Nyheter

Han polisanmäler NCC <br></br> för bedrägeri

NCC:s mål är att pressa inköpspriserna. Men nu anklagas byggbolaget för att inte låta beställarna få ta del av kostnadsbesparingarna. NCC har polisanmälts för bedrägeri. <br></br> — NCC lurar sina kunder på stora belopp. Totalt rör det sig om

Dan Persson var under fem år vd för NCC:s dotterbolag Däldehög, specialiserat på bensinstationsetableringar.
— Vi byggde upp ett företag som omsatte 440 miljoner kronor och expanderade utanför Sverige. Vi gjorde det bland annat genom att vara prispressare och vi försökte alltid få ut lägsta pris på allt material, säger Dan Persson.

Det är i så kallade partneringupphandlingar Dan Persson menar att NCC gör sig skyldigt till bedrägerier. Det är en kontraktsform som blir allt mer populär.

Numera är det kunderna som frågar efter partnering och NCC ser det som en modern upphandlingsform. Den innebär bland annat att man inte lämnar något fast anbudspris. Beställarna faktureras i stället per arbetstimme. Beställare och entreprenör åtar sig också att jobba med ”öppna böcker”, man har en öppen ekonomisk redovisning inför varandra.

Genom att sätta sig på samma sida om bordet undviks konflikter och man kan alltid välja bästa och mest ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Inköpen ska göras gemensamt, för att alltid få bästa pris. Beställarna kan se varje faktura på byggmaterial.

Men Dan Persson hävdar att dessa inköpspriser inte alls är fördelaktiga. Däldehögs priser var mycket mer fördelaktiga än de som NCC hade. Och hans förklaring till detta är att NCC i stället får tillbaka bonus och årsomsättningsrabatter hos leverantörerna. Men bonus och återbäring kommer aldrig beställarna till godo.

Eftersom varje byggvaruleverantör har tusentals produkttyper och bolagen har olika rabattsatser på olika varor är det näst intill omöjligt för beställarna att kontrollera om de får ett bra pris.

Som vd för ett av NCC:s dotterbolag påtvingades Dan Persson NCC:s inköpssystem. Vid flera tillfällen påtalade han för NCC-ledningen att priserna var alldeles för höga — men utan att få gehör.

— Det här är att betrakta som bedrägligt. Vi ser inköpspriserna stiga år efter år och det gör att byggen blir dyrare. Ytterst drabbar det oss skattebetalare som i många fall betalar, säger Dan Persson.

Han hamnade i en konflikt med NCC som ledde till att han slutade. Men han har inte släppt frågan.
— Det hade varit enklare att vika undan och inte göra något men det här har ett stort allmänintresse och jag kan inte släppa det. Jag tänker på det varje kväll.

Är du inte rädd att det ska uppfattas som en personlig vendetta mot NCC?
— Nej, jag tycker att detta är fel och det är fler som gör det. Men de har jobb i branschen och kan inte gå ut offentligt. För min del spelar det ingen roll om det uppfattas så, säger Dan Persson.

Partnering

För NCC är partnering en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra aktörer gemensamt löser i bygguppgift.

I ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden i byggprocessen.

Tre nyckelfaktoreri partnering är: gemensamma mål, aktiviteter och ekonomi.

Partnering minimerar projekttiden, sänker kostnader och höjer kvaliteten. En öppen ekonomi ger bättre budgetsäkerhet och man får bättre kontroll på att man betalar rätt pris för rätt saker.

Källa: NCC:s hemsida