Nyheter

Han ska leda energieffektiviseringen

Bengt Wånggren ska leda arbetet med att göra svenska hus grönare. Han tror att passivhus snart blir standard när vi bygger nytt och att energinotan i äldre hus kan minskas med minst 20 procent.

Från och med 1 mars arbetar Bengt Wånggren halvtid som utvecklingschef för Fastighetsägarna och halvtid som vd för den nya branschorganisationen Sweden Green Building Council.

Där ska han verka för att både nya och gamla hus ska bli energieffektivare.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att minska användningen av energi i de hus vi har i dag?
– Man kan göra en hel del genom att byta fönster, byta styrsystem, se över alla fläktar och installera värmeåtervinning. Där finns det exempel på att man kan spara 40 procent.

Hur ska sådana investeringar finansieras?
– Om man inte har pengar avsatta i den egna budgeten kan man vända sig till banken eller göra ett avtal med ett företag, som står för investeringen och sedan får del av de pengar du tjänar på den lägre energikostnaden (Energy Performance Contracting, red.anm).

Hur många passivhus kommer det att finnas i Sverige 2020?
– Jag tror att alla nya flerfamiljshus kommer att ha en energiförbrukning på 60-70 kWh per kvadratmeter om några år. Det dröjer nog inte länge innan Boverket sänker sitt maxtak för nybyggda hus från 110 kWh till 70 kWh per kvadratmeter.

Ska vi riva äldre hus som använder mycket energi?
– Oj, vilken svår fråga. Men…ja, vissa hus skulle det nog vara bättre att riva.