Nyheter

Han strider mot rekordbygget

Vid Citybanan — Sveriges största bygge — pågår arbetet för fullt. Men främste kritikern strider fortfarande mot projektet. — Jag vägrar gå med på att vi skattebetalare ska stå för minst 10 miljarder kronor extra, säger Olle Markstedt.

Olle Markstedt lobbar för en annan lösning vid ombyggnaden av Slussen. Den inkluderar en ytspårslösning för tågtrafiken, det vill säga att bygga ett tredje spår i stället för Citybanan, som kostnadsberäknats till 16 miljarder.

— Det här kommer att bli ett Hallandsåsen i kubik med skenande kostnader. Ett tredje spår hade tagit tre år att bygga och inte inneburit några överraskningar. Broar har vi byggt hur många som helst, säger Olle Markstedt.

Han pekar på en nyckelfråga i sina argument — frågan huruvida alternativ har utretts.
— Om det bara finns ett alternativ kan man bara säga ja eller nej. Men enligt miljöbalken måste miljö, ekonomi och logistik utredas för flera alternativ.

Hans Rode tillsattes av regeringen att leda Ytspårsutredningen, som kom fram till att ett tredje spår inte skulle ge tillräcklig kapacitet. Därefter har det funnits bred politisk uppslutning bakom Citybanan.

— Utredningen var ett beställningsjobb, säger Olle Markstedt. Tre par spår har högre kapacitet än Citybanan, det är fakta. Det är bara politiskt spel som gör att vi har Citybanan i dag.

Nu strider Olle Markstedt i Miljööverdomstolen för att stoppa bygget. Han företräder sakägare vid Odenplan och driver deras ärende i Miljööverdomstolen där Banverket väntas svara. Dom väntas i början av nästa år.

Varför fortsätter du att protestera?
— Nu har jag ett uppdrag och får betalt.

Men du har kämpat emot Citybanan tidigare. Vad är din drivkraft?
— Vi har en bra miljöbalk som vi måste värna om. Det står i lagen att man ska utreda andra alternativ, vilket man inte gjort. Konsulter som utreder har också ett ekonomiskt intresse av att ett sånt här stort bygge blir av. Sen blir det ett politiskt spel.