Nyheter

Han tar över som vd i Zengun

Mick Salonen Högnberg. Foto: Zengun

Byggpartner utser Sture Nilsson till vd för bolaget där nuvarande chefen Fredrik Leo övergår i en ny roll inom koncernen. Sture Nilsson rekryteras från Zengun, som istället utsett Mick Salonen Högberg till ny vd och koncernchef.
Detta framgår av pressmeddelanden från de två byggbolagen.

Byggpartner motiverar vd-bytet med att bolaget under de senaste åren haft en stark organisk tillväxt och att bolaget i sin senaste kvartalsrapport presenterade en ”rekordhög” orderingång och orderstock. För att framgångsrikt fortsätta tillväxten, som framgent planeras att ske både organiskt och via förvärv, samt anpassa organisationen för en framtida högre affärsvolym har Byggpartner därmed valt att sätta Sture Nilsson vid vd-rodret.

Sture Nilsson är 62 år och kommer närmast från VD-rollen i den Stockholmsbaserade byggentreprenören Zengun. Han var dessförinnan regionchef för Veidekke Bygg Stockholm. Sture har vidare haft ledande roller som VD, affärsområdeschef eller CFO i flertalet andra bolag, ofta med ett tydligt tillväxtuppdrag. 

– ByggPartner har haft en fin historisk utveckling och har ambitionen att fortsätta växa, vilket tilltalar mig. Bolaget har en stark lokal förankring och företagskultur och det är en viktig förutsättning för vidare geografisk expansion. Jag ser fram emot att tillsammans med koncernledningen och övriga medarbetare i ByggPartner fortsätta att utveckla bolaget så att det kan växa vidare med god lönsamhet. Speciellt spännande är ByggPartners kompetens och erfarenhet inom träbyggnation som jag tror kan komma att utvecklas betydande kommande år, säger Sture Nilsson, i pressmeddelandet.

Nuvarande vd Fredrik Leo kommer att kvarstå som vd under en övergångsperiod för att sedan tillträda en ny roll som marknadschef och fortsatt ingå i bolagets koncernledning efter att Sture Nilsson tillträtt. Tidpunkt för tillträde kommer att kommuniceras senare, framgår det vidare av pressmeddelandet.

Samtidigt meddelar styrelsen i Zengun Group AB att de har utsett Mick Salonen Högberg till ny vd och koncernchef från och med 1 januari 2021. Han tar över efter Sture Nilsson. Sture kvarstår i koncernen till dess att överlämningen är genomförd. I samband med ledningsförändringen så initieras en omorganisation av bolaget i syfte att ytterligare befästa den företagskultur och de framgångsfaktorer som varit grunden till den starka utveckling Zengun haft sedan starten för elva år sedan.

– Mick Salonen Högberg tar nu steget upp från vd-uppdraget i dotterbolaget Roland Anderssons Bygg Aktiebolag (RA Bygg) och blir vd och koncernchef för hela Zengun Group AB. Han har en gedigen bakgrund i branschen, har med framgång arbetat på nästan alla positioner i bolaget, kan vårt bolags DNA i grunden och är med sina personliga egenskaper sällsynt väl rustad för att axla ledarskapet. Det är med full tillförsikt jag ser fram emot nästa fas i den spännande resa som bolaget varit på sedan starten 2009. Jag vill också, på mina egna och bolagets vägnar, tacka Sture för det han bidragit med till Zengun genom åren och som han nu lämnar vidare till Mick och våra fantastiska medarbetare, säger styrelseordförande Jan Örnevik.