Nyheter

”Har aldrig varit tillåtet att muta eller stjäla hos oss”

Fastighetsingenjören som misstänks för grovt mutbrott har sagts upp från bostadsbolaget Poseidon. Men distriktschefen som misstänks för samma brott är omplacerad.

Fastighetsingenjören sades upp i höstas och slutade på arbetsplatsen i våras. Distriktschefen däremot är omplacerad men har inte längre rätt att beställa byggarbeten eller attestera fakturor.

Vad är anledning till att den ene sägs upp och den andre omplaceras?

— I första fallet handlar det om våra rutiner som har missbrukats eller inte följts, i det andra fallet är han anklagad för att ha fått vitvaror och tvättställ, det har inte egentligen med våra rutiner att göra. Det är mer i kraft av sin roll som han har fått en otillbörlig förmån, det är det som är skillnaden, säger Göran Leander, utvecklings- och kommunikationschef på Poseidon.

Om distriktschefen döms, kommer ni att ändra er bedömning då?

— Det får vi se. Då tar vi ny ställning, helt enkelt, säger Göran Leander.

Har ni förändrat era rutiner sedan misstankarna uppdagades?

— Ja, det har vi. Den tydligaste och viktigaste åtgärden införde vi redan förra sommaren. Om man beställer jobb privat av leverantörer som vi anlitar får man sedan inte använda sig av den leverantören i tjänsten inom ett år. I praktiken innebär det att man inte använder de här leverantörerna privat, säger Göran Leander.

Har ni vidtagit fler åtgärder?

— Ja, vi gör ju det hela tiden. Vi har infört en regel som innebär att vi granskar 100 fakturor per år. Då går vi ända ut och ska se att prylen eller produkten är gjord på plats.

Hur har ert anseende skadats av muthärvan?

— Det är jättesvårt att säga. Det har varit så många rubriker om oegentligheter, på något sätt tar det intryck. Vi jobbar med att rätta till de eventuella brister som har varit. Det har aldrig varit tillåtet att muta eller stjäla i vårt företag, men man kan införa ytterligare kontrollrutiner, och det är det vi gör, säger Göran Leander.