Nyheter

Här är bilderna av säkerhetsfusket

Byggarbetare som står på hustak, eller som kliver ut på smala metallstänger, högt upp i luften, utan skyddsanordningar. Byggvärlden kan med egna bilder visa slarvet på svenska byggarbetsplatser. <br></br> — Bilderna visar på ett utmärkt sätt h

— Nej, för fan, fota inte det där. Då blir chefen förbannad och stänger ner arbetet.

Det säger en byggarbetare när vi båda observerar två av hans kolleger. De två männen står på taket till en av de snart färdigbyggda huskropparna. Några fasta skyddsräcken finns inte. Nedanför pågår arbetet för fullt, ungefär tio byggarbetare står på innergården, inom synhåll för de två kollegerna på taket. Ingen reagerar.

Entreprenör på bygget i Uppsala är Skanska, ett företag som uttalat vikten av ett aktivt säkerhetsarbete.

— Vi jobbar väldigt mycket med säkerhetsfrågor så det är inte kul att se dessa bilder på medarbetare utan fallskyddsutrustning. Vad det visar är hur svårt det är att nå ut till alla enskilda individer, säger Lars Jonson, distriktschef på Skanska i Uppsala.

Hur fungerar ert säkerhetsarbete?
— Vi informerar våra medarbetare inför varje nytt projekt och också under själva arbetet.

Har medarbetarna på bilden glömt bort detta?
— Ja, på ett sätt som är svårt att förklara. Men som sagt, problemet är att få den enskilda individen att följa reglerna som sätts upp.

Vet ni vilka medarbetarna var?
— Ja, de var inte anställda av Skanska utan av en underentreprenör. De har nu fått ett samtal om detta, säger Lars Jonson.

Efter att Skanska tagit del av Byggvärldens bilder ska företaget nu ska samla alla på den aktuella arbetsplatsen för ett informationsmöte kring det inträffade.

På ett bygge i Linköping fångar Byggvärlden på bild en byggnadsarbetare som balanserar högt över marken utan säkerhetsanordningar. Där håller Åhlin & Ekeroth på att bygga bostäder.

— Nonchalansen mot de regler som finns är ett stort problem för oss på Arbetsmiljöverket, säger Ewa Skalleberg, enhetschef på Arbetsmiljöverket.
Hon påpekar också att skyddsräcket vid sidan av byggnadsarbetaren saknar fotlist.

Enligt Ulf Romås, vice vd på Åhlin & Ekeroth, kommer byggnadsarbetaren från en underentreprenör som nu har vidtalats. Avsaknaden av fotlist är ett förbiseende, menar han.
— Inga arbeten kommer att förekomma på dessa plan innan fotlist är monterad, säger han.

Arbetsmiljöverkets regler säger att det måste finnas skyddsräcke om arbete pågår på en höjd som överstiger två meter. Skyddsräcket ska vara minst en meter högt och ha fotlist, överledare och en mellanledare. Om skyddsräcke inte kan sättas upp måste säkerhetssele bäras av byggnadsarbetarna. Men den används ibland på fel sätt, enligt Ewa Skalleberg.

— Det är en fallskyddsutrustning som ska fästas vid ljumskar och midja, och sedan förankras säkert. Men ibland så fäster man utrustningen bara vid sig själv och går omkring med den löst vilket är helt meningslöst, säger hon.

Fakta / Fallskydd och fallolyckor

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för att skyddsföreskrifterna efterlevs.

Antalet fall från höjd inom byggbranschen ökade med sju procent mellan 2005 och 2007. Elva stycken av olyckorna resulterade i dödsfall.

Det totala antalet anmälda fallolyckor inom byggbranschen mellan 2005 och 2007 var 1 096 stycken.

Källa: Arbetsmiljöverket