Nyheter

Här är Bo Antonis nya motpart

Fackförbunden är i kris och hittar nya former för samverkan. Och motiverar det med att bättra kunna möta byggarbetsgivarna i förhandlingar.

— Vi kan nu gå gemensamt och träffa Bo Antoni (vd, Sveriges Byggindustrier) till exempel, då blir han inte så kaxig, sa Sekos ordförande Janne Rudén efter att sex fackförbundsordförande, inklusive han själv, skrivit på ett samarbetsavtal för 6F i dag på Sekos kongress.

Ordförandena för sex fackförbund skrev i dag, torsdag, på ett samarbetsavtal, 6F (6 fackförbund i samverkan). Tillsammans blir Sekos 136 000 medlemmar, Byggnads 114 000, Transports 62 000, Fastighets 34 000, Elektrikernas 26 000 och Målarnas 15 000 en ganska så stor medlemsskara på dryga 380 000.

— Det är bra att reglera hur samarbetet ska gå till, svarade Janne Rudén på moderatorn Anna Danielssons fråga om man måste skriva ett avtal om att samarbeta.

— Genom samarbetet binder vi upp varandra, tillade Byggnads ordförande Hans Tilly.

Och att det skedde just i dag, var för att de ville hedra Sekos kongress och för att stärka sig inför avtalsrörelsen. De poängterade dock alla sex att det är ett samarbete inom ramen för LO-samordningen. Att Ella Niia, Hotell- och restaurangfackets ordförande, uttryckt farhågor om att det skulle kunna splittra LO, berodde nog på att hon inte förstått syftet, trodde de.

— De här sex förbunden är de som försökt hålla ihop LO, sa Fastighets ordförande Hans Öhlund.

— Vi gör det här för att bli starkare när vi träffar arbetsgivarna, och få en starkare röst i samhället — inte för att splittra LO, sa Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

De sex ordförandena gick dock med på att de tre förbunden som i dag inte har en plats i LOs styrelse på det här sättet blir mer inblandade i styrelsebesluten. De poängterade också att LO inte ännu fattat beslut om hur samordningen inför avtalsrörelsen ska se ut.

— Frågan om vem som ska gå först är inte avgjord i LOs styrelse än. Vi är också konkurrensutsatta. Det kanske inte är givet att det är industrin som ska gå först. Men när frågan är avgjord ställer vi in oss i ledet, sa Målarnas ordförande Lars-Åke Lundin.

— Det finns ingen regel att det är Metall som ska gå först, sa Transports Lars Lindgren.

— Arbetsgivarna håller ihop då är det ändå viktigare att vi håller ihop inom LO, tillade Byggnads Hans Tilly.

— Jag förutsätter att vem som ska gå först bestäms utifrån vem som har bäst förutsättningar att ploga, sa Fastighets Hans Öhlund.

Hans Tilly konstaterade att tjänstesektorn är den snabbast växande och där ingår de sex förbunden. Janne Rudén påminde om att de sex tillsammans med Handels, Kommunal och Hotell- och restaurang var en motvikt till industrin redan i förra avtalsrörelsen. Och återigen poängterade han att allt ska ske inom ramen för LOs samordning, men att det finns särskilda frågor som de sex förbunden kan förhandla gemensamt om, där de har gemensamma intressen.

— Det gillar inte arbetsgivarna, men de gillar inte oss nu heller.

Elisabet Örnerborg/Lag & Avtal