Nyheter

Här är byggarnas <br></br> värsta misstag

Pisa, Dahshur och Hallandsåsen — många misstag har begåtts genom historien, men endast ett fåtal förblir uppenbara. <br></br> Vilka tabbar har våra svenska byggtoppar gjort? Här berättar cheferna om sina största missar.

Historiska byggmissar:

Slarvig vall stod inte emot Katrina

I augusti 2005 stod Mississippi under vatten. Orkanen Katrina bröt igenom skyddsvallen som skulle hindra Lake Pontchartrain från att översvämma staden.

Hålet var lika stort som två kvarter — man kan skylla på Katrina, men felet låg hos vallens undermåliga konstruktion.

Borren fastnade – efter 17 meter

Efter endast 17 meter körde ”Hallborr” fast. Det visade sig att Hallandsåsen delade många egenskapen med 70-talsdesserten marängsviss.

Banverkets tågtunnel var ett nog så besvärligt projekt utan vattenläckage och det giftiga tätningsmedlet Rhoca-Gil.

Hängbron kom i självsvängning och rasade

En väldokumenterad byggmiss är Tacoma Narrows Bridge i delstaten Washington, USA. Hängbron kom i självsvängning och kollapsade 7 november 1940.

Välbesökt byggmiss lutar 5,4 grader

Klocktornet i Pisa började byggas 1173, det tog dock hela 187 år att färdigställa. Den vattenrika marken har gett byggnaden en lutning på 5,4 grader från centrumlinjen.

Lutningen uppstod redan innan tornet var färdigt — därför byggdes toppdelen med en motverkande lutning.

Ny lutning – världens äldsta byggtabbe?

Med en ålder på cirka 4 600 år så torde den böjda pyramiden i Dahshur vara en av världens äldsta byggmissar.

Den började byggas i en 55-gradig lutning, men tyngden blev för stor. Grunden blev instabil och man tvingades ändra vinkeln till 43 grader — mitt i bygget.

Byggarnas värsta misstag

Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke Sverige

— Det som jag har lärt mig mest av hände runt 1990. Jag var ny chef för avdelningen och byggde bostadsrätter. Det var arkitektritade marklägenheter som var krångliga att bygga. Jag förenklade husen och fick en väldigt god lönsamhet på projekten, både för oss och för kunden. Så långt var allt gott och väl.

— Tre år senare stannade jag och gick en runda i området. Jag jämförde husen med bostadsområdet intill som hade byggts av en konkurrerande firma. Jag kunde konstatera att jag hade sparat mer på arkitektonisk utformning än vad de hade gjort — och jag hade sparat för mycket. Jag kunde tyvärr inte känna stolthet över att jag hade varit med och skapat något vackert. Lärdomen av det här är att vi måste bygga hus som vi också kan känna oss stolta över.

Lars Rundstedt, arbetschef på Tuve Bygg

— Det värsta som jag har råkat ut för var när jag skulle sätta ut bultgrupper i en verkstadshall för I2 i Karlstad. Jag vände bultgrupperna 90 grader fel, så mallen stämde inte. Som tur var så hann vi inte gjuta.

Mats Williamson, vd för Skanska Sverige

— Självklart har jag gjort ett antal missar på resans gång.

— Ett exempel är det klassiska, att inte ha bemanning klar i anbudsskedet, vilket innebar att jag inte hittade tillräckligt bra personer när vi skulle starta projektet.

— Jag har också varit med om att kunden i slutförhandlingarna visade en så oresonlig attityd att jag borde ha dragit mig ur, men jag valde att ändå fortsätta förhandla.

Fredrik Kastevik, vice vd för JM Entreprenad

— När jag var alldeles färsk i branschen så byggde jag efter gamla handlingar. Det fanns senare revideringar, så det blev en ekonomisk reglering med beställaren. Det var inget byggtekniskt fel, men det blev inte som de hade tänkt sig.

— Det gäller att hålla reda på den senaste versionen, men kommunikationen fungerar inte alltid mellan ritbordet och byggarbetsplatsen.