Nyheter

Här är Byggchefernas <br></br> nya styrelse

Sju män och tre kvinnor. Så ser fördelningen i Byggchefernas nya styrelse ut efter helgens stämma.

— Klart att det skulle vara bra med fler kvinnor men ser man till fördelningen bland medlemmarna så är kvinnorna faktiskt överrepresenterade i styrelsen, kommenterar Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Egentligen är det inte så mycket som hänt jämför med förra styrelsen. Enda helt nya person i styrelsen är JM:s Johan Wegin som blir kassör.
— Fast han har funnits i vår närhet sedan tidigare så det är inte så nytt egentligen, säger Lars Bergqvist.

Är du nöjd med styrelsens spridning av kompetenser?
— Ja det är jag. Till exempel vad gäller geografisk spridning och åldersfördelningen så representerar vi medlemmarna bra tycker jag. Nu är ambitionen att vi ska fokusera mer på medlemstillväxten än tidigare, säger Lars Bergqvist.

Hände någonting annat viktigt under stämman?
— Ja, vi har beslutat oss för att inrätta ett ambassadörskap. Unga och entusiastiska medlemmar ska få representera oss utåt. Som det är nu är vi helt enkelt för få och vi orkar ju inte representera oss överallt. Det ska ambassadörerna få göra.

Byggchefernas nya styrelse:

Lars Bergqvist, ordförande, NCC
Johan Wegin, kassör, JM

Styrelseledamöter:

Alf Svensson, Skanska
Bo Olsson, Granova
Catharina Lindén, NCC
Egon Waldemarsson, Peab
Jessica Löfström, Expandera Mera
Lars Tengvall, NCC
Peter Sjöquist, Bravida
Yvonne Stenman, Skanska