Nyheter

Här är bygghandelns starkaste varumärken

Byggmax och Ikea är starka varumärken enligt Prognoscentrets Brand Equity-mätning. Foto: Byggmax och Ikea

Byggmax seglar för första gången upp på förstaplatsen när Prognoscentret utser de starkaste varumärkena bland Sveriges byggvarukedjor. Inom kategorin badrumsprodukter dominerar Gustavsberg och Ifö, och Ikea placerar sig i topp inom kategorierna förvaring, kök och badrumsmöbler.

Sedan 2014 mäter Prognoscentret Brand Equity för mängder av varumärken inom den svenska byggmaterialbranschen. Brand Equity ger en god indikation på varumärkets position på marknaden och på varumärkets framtida prestation. Brand Equity-måttet består av fyra undersökta dimensioner; kännedom, association, upplevd kvalitet och lojalitet (se faktaruta).

När vi tittar på de olika branscherna som ingår i undersökningen ser vi att färg är den bransch med starkast varumärken i genomsnitt. Därefter följer byggvaruhus och köksaktörer. Lägst branschvärde hittar vi inom tapetmarknaden. Diagram ett visar genomsnittligt Brand Equity för de åtta starkaste varumärkena inom tretton olika kategorier.

För första gången sedan 2014 då Prognoscentret började mäta Brand Equity för Sveriges byggvarukedjor stoltserar Bauhaus inte ensam i toppen. I den senaste mätningen från december 2021 delas förstaplatsen med Byggmax. På andra plats placerar sig XL-Bygg, tätt följt av K-Rauta och Beijer Byggmaterial. 

Starkaste varumärkena inom byggvaruhandel. Källa: Prognoscentret

De två byggvarukedjorna i toppen profilerar sig olika. Byggmax har etablerat sig som en lågprisaktör med stark lokal närvaro, medan Bauhaus har ett bredare sortiment men ett mindre antal stora butiker spridda över landet. Det är även Byggmax som har högst kännedom, där hela 94% känner till varumärket, medan Bauhaus är det byggvaruhus med högst värde på upplevd kvalitet.

Mätningen visar också att Byggmax är det starkare varumärket bland män, medan Bauhaus toppar bland kvinnorna. Byggmax har en starkare ställning i landets norra och mellersta delar, medan Bauhaus är starkast i storstadsregionerna.

Gustavsberg och Ifö dominerar

Inom kategorin badrumsprodukter är det framför allt två varumärken som dominerar – Gustavsberg och Ifö. Gustavsberg är starkaste varumärket när det gäller toalettstolar/handfat, duschar och badkar, med Ifö som skuggar strax bakom. Svedbergs hamnar på en tredjeplats.

Källa: Prognoscentret

Som ett av Sveriges starkaste varumärken får Ikea kraftig draghjälp inom kategorin badrumsmöbler. Kategorin badrumsmöbler består t.ex. av badrumsskåp, kommoder och hyllor. Flera av tillverkarna av badrumsprodukter (såsom duschar, WC eller badkar) är även högt rankade inom badrumsmöbler, men här tillkommer flera andra aktörer, bland annat ett par varumärken som primärt förknippas med kök

Spontant uppger 34 procent av konsumenterna Ikea när de tillfrågas om vilka aktörer de kan komma på. Som jämförelse uppger endast var tionde Ifö eller Svedbergs som hamnar på en delad andraplats.

Sett till kvalitet är Ballingslöv det varumärke som konsumenterna rankar högst, följt av Ifö och Svedbergs. Ikea hamnar först på en femteplats.

Undersökningen visar köksmarknaden helt domineras av Ikea som med sitt välkända varumärke även drar upp hela branschens Brand Equity.

Källa: Prognoscentret

När konsumenterna får svara på vilken köksvarumärke de först kommer att tänka på så uppger 51 procent Ikea. På andra plats, med 17 procent, placerar sig Marbodal och på tredje plats HTH med 11 procent. Sett till kvalitetsaspekten placerar sig Marbodal högst av samtliga varumärken. Kvalitetsaspekten upplevs generellt hög när det gäller kökstillverkarna.

Höga värden till Ikea

Ser vi till samtliga undersökta varumärken är det inte helt oväntat Ikea som får de enskilt högsta värdena med ett Brand Equity på 71 inom förvaring och 65 inom kök.

WC-stolar används dagligen och vilket innebär att vi regelbundet exponeras för de olika tillverkarnas varumärken. Det syns också i undersökningen där Gustavsberg (63) och Ifö (60) placerar sig högt. Byggvaruhusen är också en kategori med starka varumärken – Bauhaus och Byggmax har båda ett Brand Equity-värde på 58.

Magnus Olsson, marknadsanalytiker på Prognoscentret

Information om undersökningen

Vad är Brand Equity?
Brand Equity är en väletablerad modell för att undersöka varumärkeskapital. Måttet består av fyra dimensioner 1. Graden av kännedom bland konsumenterna 2. Hur snabbt konsumenterna kan komma på egenskaper hos varumärket 3. Upplevd kvalitet 4. I vilken utsträckning varumärket skulle vara konsumentens förstahandsval. Genom att mäta dessa fyra aspekter och väga dem samman ges ett mått som ger en indikation på företagets nuvarande och framtida position.
Om undersökningen
Prognoscentrets varumärkesundersökningar genomförs löpande under året mot ett representativt urval av allmänheten. Resultaten baseras på ca 500 svar per kategori. Resultaten presenteras även ned på olika variabler såsom kön, ålder och geografi. Varumärkesundersökningarna genomförs även i Europa.