Nyheter

Här är Byggnads avtalskrav

Bygg- och anläggningsavtalen är på väg att slås ihop till ett avtal. Och det är viktigaste frågan för Byggnads i årets avtalsrörelse.<br/> — Jag har stora förhoppningar att vi inom en snar framtid tillsammans med arbetsgivarna kan presentera ett nyt

I kraven som i dag lämnas till arbetsgivarna, Sveriges Byggindustrier, finns ytterligare några prioriterade frågor, som tätare hälsokontroller och nya ackordslistor för vissa av yrkesgrupper.

Något som lär bli en stridsfråga är regler kring att ta in bemanningsföretag. Där har parterna redan gjort utspel i varsin riktning. Byggnads kräver nu nya skrivningar i avtalet för att förhindra företag att använda bemanningsföretag för att kringgå återanställningsrätten.

Facket kräver löneökningar på 2,6 procent.

Här är alla avtalskraven

 • Slutföra samtalen om ett nytt byggavtal.
 • Överenskommelse om ett lägsta löneutrymme om 2,6 procent beräknad på årsbasis.
 • Låglönesatsning på byggstädare.
 • Nya regler införs i kollektivavtalet som förhindrar en arbetsgivare att anlita personal från uthyrnings- och bemanningsföretag om det finns personer med företrädanderätt till återanställning som kan utföra arbetet.
 • Arbetstidsförkortning med 8 timmar per år med bibehållen lön. Vilket innebär att en byggnadsarbetare har 40 timmars arbetstidsförkortning att ta ut (en extra semestervecka).
 • För att arbetslösa byggnadsarbetare inte ska behöva vänta på a?kasseersättning måste arbetsgivaren till den uppsagda arbetstagaren lämna ett korrekt arbetsgivarintyg för att uppsägningen ska bli giltig.
 • Att under avtalsperioden upprätta nya ackordslistor för de yrken som ingen revision utförts på de senaste 10 åren.
 • Arbetsgivaren ska tillhandahålla fungerande personalutrymmen. Om det i dessa saknas möjlighet att värma mat ska arbetsgivaren betala förrättningsersättning (exempelvis för lunch).
 • Arbetsgivaren ska ersätta avgift för tullar, exempelvis trängselavgift.
 • Att regelbundna hälsokontroller genomförs minst vartannat år, istället för vart tredje år som det är idag.
 • Semesterlönen och semesterersättningen höjs.