Nyheter

Här är de sämsta yrkesvalen för kvinnor

Är du ekonomichef, inköpsassistent eller utredare? Då löper du störst risk att bli lönediskriminerad. Det visar en ny rapport från Sif.

Kvinnors genomsnittliga löneläge bland Sifanslutna var 93,2 procent av mäns löner, visar en ny rapport från fackförbundet. Det innebär att kvinnor tjänar 1 923 kronor mindre i månaden än män, när man tagit hänsyn till skillnader i ålder, befattning och region.
– Lönegapet mellan kvinnor och män minskar, men med myrsteg. Det är självklart inte acceptabelt, lika lite som att företagen struntar i att göra lönekartläggningar. Likt strutsen kör de huvudet i sanden och påstår att lönediskriminering inte existerar, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz i ett uttalande.

Utredare, inköpsassistent, ekonomichef och säljare hör till de yrkeskategorier där riskerna är störst för kvinnor att bli lönediskriminerade. Minst risk för diskriminering i löneläge löper kvinnor som valt yrken som produktionsledare, informatör eller kvalitetsingenjör.

Enligt Sifs rapport, som bygger på lönerna år 2006, är löneskillnaderna minst bland yngre arbetstagare men ökar sedan med ju äldre kvinnorna blir. I åldern 20-29 år har kvinnorna en medellön på 96,5 procent av männens löner, medan skillnaderna ökat till 91,6 procent i åldrarna 40-49 år.
Samtidigt visade en undersökning bland 400 Sifmedlemmar, hälften män, i september 2007 att 30 procent av de tillfrågade kvinnorna ansåg att det förekommer lönediskriminering på grund av kön. Bara 5,5 procent av de tillfrågade männen ansåg att ojämlika löner förekommer.

Sifs medlemmar finns i branscher med tillverkning och tjänsteproduktion. Enligt uppgifter från Medlingsinstitutet är den privata tjänstemannasida värst drabbad av lönediskriminering. Bestämmelserna om lönekartläggning har funnits i jämställdhetslagen sedan 1994.

Störst risk för lönediskriminering

• Handläggare/utredare
• Ekonomichef
• Inköpsassistent
• Utesäljare
• Innesäljare
• Ekonom
• Controller/kamrer
• Kundservicechef
• Platschef
• Patentingenjör

Minst risk för lönediskriminering

• Produktionsledare
• Informatör
• Kvalitetsingenjör
• IT-chef
• Lagerassistent
• Laboratorieingenjör
• Telefonist
• Produktionsteknik, specialist
• Kontrolltekniker
• Kontorsservice, tryckeri