Här är farligaste jobben

Här är farligaste jobben
Träindustriarbetarna lever farligast på jobbet. <br/>- Där leder 70 procent av de allvarliga skadorna till medicinsk invaliditet, säger Michel Normark, chef för Analys och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Fingrar eller senor som skurits av blir aldrig helt återställda. Även metallarbetare, livsmedelsarbetare och bygg- och anläggningsarbetare löper hög risk för att drabbas av maskinskador.

– Vi ser en överrisk där när man är väldigt ung eller är gammal, säger Cecilia Oldertz, analytiker på Analys och Försäkringsvillkor vid AFA Försäkring.

Att ramla utomhus toppar annars listan över orsaker till allvarliga arbetsolycksfall visar bolagets årliga rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Lastbils- och långtradarchaufförerna sticker ut i kategorin fallolyckor.

– De jobbar mycket med lastning och lossning och höjdskillnader. Särskilt vintertid finns det betydande halkrisker, säger Cecilia Oldertz.

Rapporten visar även att nära 12 procent av de allvarliga arbetsolycksfallen berodde på hot, våld eller rån under 2009. Banktjänstemän och anställda inom detaljhandeln råkade ut för flest.

– Unga män är särskilt utsatta, säger Cecilia Oldertz.

Yrkesförare, poliser och väktare hörde till de yrkesgrupper som drabbades mer än andra av hot och våld. Men hälften av hot- och våldskadorna inträffade bland anställda inom kommuner och landsting.

– Kvinnorna är överrepresenterade vid skador som skett i samband med exempelvis medicinering, dusch, toalettbesök och sängläggning, säger Michel Normark.

Totalt sett minskade arbetsolycksfallen under 2009.

– Det beror på att det var ett krisår som innebar att sysselsättningen framför allt inom industrin sjönk en hel del. Men vi vet redan att siffrorna kommer att bli högre för 2010, säger Michel Normark.

Kvinnornas andel arbetsolycksfall har ökat över tid. Från att ha stått för 30 procent av alla olycksfall år 2000 står de nu för närmare 40 procent.

– Om både mäns och kvinnors antal sjunker hela tiden är det ingen fara att andelen ökar. Men nu ser vi att andelen ökar hela tiden bland kvinnorna, säger Michel Normark.

Både de långa sjukfallen och arbetssjukdomarna har blivit färre.

– Det är väldigt svårt att få sjukdomarna godkända som arbetsskador av Försäkringskassan. Ett godkännande därifrån är oftast en förutsättning för att vi ska kunna ge försäkringsersättning, säger Michel Normark.

Så många skadas i jobbet

Metallarbete och övrigt industriellt arbete: 1 003

Bygg- och anläggningsarbete: 852

Vård- och omsorgspersonal: 830

Yrkesförare: 424

Försäljare och kassapersonal inom detaljhandel: 349

Lärare och skolledare: 221

Lager- och transportassistenter: 209

Hotell-, restaurang- och storköksarbete: 194

Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksarbete och fiske: 180

Administrativt arbete: 170

Träindustriarbete: 168

Säkerhetspersonal: 166

Städare: 157

Poliser: 156

Livsmedelsarbete: 156

Ingenjörer och tekniker: 144

Förskollärare och fritidspedagoger: 143

Sjuksköterskor: 108

Målare, lackerare och skorstensfejare: 101ª

Siffrorna visar de yrken som hade flest antal allvarliga arbetsolycksfall under 2009.

Källa: AFA Försäkring

De vanligaste olyckorna

Ramla ute: 1 709

Maskiner för bearbetning och framställning: 1 596

Ramla inne: 1 505

Fall från höjd: 1 036

Hot och våld: 1 030

Rån: 835

Fall i trappa: 730

Delta i träning, övning eller annan aktivitet: 488

Lasta, lossa, bära eller flytta (manuell hantering): 417

Använda verktyg eller maskin (handhållen): 401

Något ramlar, tippar, välter eller rasar: 362

Ramla, oklart om inne eller ute: 360

Hantera dörr, port, lucka: 300

Skuren av kniv: 270

Olycka med lyftanordning inblandad: 243

Olycka med arbetsvagn, palllyftare eller kärra: 213

Cykel: 174

Brännskada: 174

Risk för smitta (ej i samband med hot eller våld): 168

Kliva i eller ur fordon: 147

Djur (ej vilt): 147

Hetta, eld, explosion, svets eller el: 147

Truck: 112

Olycka med person, barn, brukare, elev, boende eller patient (ej hot eller våld): 109

Skogsröjningsarbete: 100

Rör 97ª Siffrorna visar de vanligaste händelsetyperna för allvarliga arbetsolycksfall. Skadeår 2008-2009. ª Totalt skadades 15 833 personer under perioden.

Relaterade artiklar

”Det kan bli tryckt stämning”
400 000 i företagsbot för allvarlig klämolycka
Inspektioner med fokus på utstationerad arbetskraft
Säkra byggarbetsplatser kräver oberoende kontroller