Nyheter

Här är framtidsvisionen för Västerås 2070

I visionen binder Mälarlänken samman Västerås i en ringled med grannstäderna runt Mälaren.

Skanska presenterade sin vision för Västerås år 2070 i Almedalen på onsdagen. Stora satsningar på stadsutveckling, infrastruktur och innovation ligger till grund för visionen. Mälarlänken ska binda ihop Västerås och Eskilstuna med nya samhällen.

De nya investeringarna på infrastrukturområdet bedömer Skanska är nödvändiga för att stärka Västerås som en attraktiv och hållbar stad i framtiden. Västerås står inför en betydande befolkningsökning som kommer att kräva mycket stora satsningar både på fast infrastruktur och i smarta kollektiva transportlösningar. Järnvägen och flyget är viktiga delar i detta men även vägnätet. 
I visionen binder Mälarlänken samman Västerås i en ringled med grannstäderna runt Mälaren. En kombinerad lösning med tunnlar och brokonstruktioner gör det möjligt att ta sig mellan städerna på cirka 20 minuter.
Västerås utmaningar handlar även om att skapa en mer sammanhållen stad som möter behoven av arbetsplatser, samhällsservice, transporter och bostäder. Förändringsprocessen ska präglas av klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet.

– Utvecklingen kommer att ställa höga krav på stadens planering, men också på privata aktörer som kan och vill medverka till Västerås utveckling och finansiering, säger Mikael Lundin, distriktschef, Skanska Sverige.

Jenny Marcuson Fors