Nyheter

Här är Johan Lindholms nya uppdrag

Johan Lindholm. Foto: Terese Perman

Byggnads ordförande Johan Lindholm är nu vald till ordförande för Europeiska bygg- och träarbetarefederationen.
Som ordförande vill han jobba för att sätta stopp för lönedumpning genom stärkt internationellt fackligt samarbete.

Europeiska bygg- och träarbetarefederationen, EBTF, har just avslutat sin kongress i Wien. Johan Lindholm, Byggnads ordförande, valdes där till federationens nya ordförande.
– Det känns fantastiskt att ha blivit vald. Det är en riktig ära för en gammal timmerman som jag. Internationell facklig organisering är ett måste för att lösa problemen med låglönekonkurrens och att arbetare utnyttjas i dagens Europa, säger Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

I sitt installationstal på kongressen underströk Johan Lindholm betydelsen av att arbetare organiserar sig och pekade ut organisationens utmaningar. Bland annat antifackliga politiska krafter runtom i Europa, hur arbetare ställs mot arbetare när företag dumpar löner och jämställdhet inom byggbranschen.

– Om vi är splittrade är vi svaga och då hamnar makten någon annanstans. Men när vi står upp tillsammans och talar med en röst, då är vi oslagbara, sa Johan Lindholm i talet.

Johan Lindholm är vald som ordförande i EBTF under fyra år.
Uppdraget har han vid sidan om sitt ordförandeuppdrag i Byggnads.

Fakta EBTF:
Europeiska bygg- och träarbetarefederationen, European Building and Wood Workers Federation, har sitt säte i Bryssel och består av 76 fackförbund från 34 länder som tillsammans representerar mer än 2 miljoner medlemmar. Från Sverige är Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko, Unionen och GS medlemmar.

EBTF:s arbete inriktas på EU-relaterade frågor. Bland annat har EBTF lyckats riva upp Lex Laval 2017 och 2018 åstadkom federationen viktiga förändringar i utstationeringsdirektivet.