Nyheter

Här är Katrins genombrott

Citytunneln i Malmö är färdigborrad. Under måndagen bröt tunnelborrmaskinen Katrin igenom betongväggen vid Malmö Central. Därmed är ett av Citytunnelns mest komplicerade arbeten avklarat.

500 personer hade samlats för att följa slutfasen av borrningen. Citytunnelns projektchef Örjan Larsson var på gott humör:
— Det är en stor dag i projektet. Vi kan alla glädjas åt hur tunneldrivningen genomförts. Borrningen är klar något före tidplanen och arbetet har utförts med stor noggrannhet och precision.

Tunneldrivningen utförs av ett konsortium, MCG, med tyska anläggningsbjässen Bilfinger Berger tillsammans med danska företagen Per Aarsleff och Pihl & Son.

Konsortiet har Citytunnelns största entreprenad, värd drygt två miljarder kronor.

Tunnelborren Annas genombrott skedde för en månad sedan och under måndagen var det Katrins tur. Hon startade borrningen i Holma i början av februari 2007 och har tillryggalagt de 4,6 kilometrarna på 14 månader.

— Det har gått oerhört bra för båda maskinerna, i synnerhet den sista biten, från Triangeln fram till Malmö C, trots att vi i förväg visste att det var den mest komplicerade sträckan med en skarp kurva och på sina ställen uppsprucken berggrund med mycket vatten, säger Johan Brantmark, biträdande projektledare på delprojekt Tunnlar.

Citytunneln har nu kommit mer än halvvägs. Den planeras vara färdig år 2011.