Nyheter

Här är landets mest aktiva byggföretag

Foto: Getty Images

 De lokala byggföretagen deltar i allra högsta grad till att hålla byggverksamheten uppe i landet. Här presenterar vi de mest aktiva byggföretagen, utifrån antal projektuppdrag, i varje län.


Oftast handlar topplistor, rankinglistor och statistik över de största aktörerna om omsättning eller antal anställda, då blir det ganska enkelt att förutse vilka det är som toppar listorna.

Genom att bryta ner statistiken länsvis men också fokusera på antal projektuppdrag (istället för omsättning i Mkr eller antal anställda) så får vi i vissa fall en ny vinkling och ny bild av aktörerna på projektmarknaden där de mest aktiva gynnas.

Av samma anledning görs rankingen också utifrån arbetsställe/kontor och inte koncern. Vi tror att statistiken på så vis kommer lite närmare lokala läsare och vi ökar också möjligheten för fler än de största företagen att komma med i statistiken. Det blir inte bara de normalt sett största aktörerna som hamnar på listan utan även lite mindre och mer oväntade, som inte brukar uppmärksammas så ofta.

Därför har Byggvärlden tillsammans med Sverige Bygger valt att publicera denna statistik utifrån antal projektuppdrag utan att ta hänsyn till varken projektens- eller företagens storlek.

Förklaring till tabellerna i bildspelet:

Ranking av de mest aktiva byggentreprenörerna utifrån antal rapporterade projektuppdrag där byggstarten varit de senaste 36 månaderna och framåt. Urvalet gäller husbyggnation, d v s både bostäder, hotell, kontor, sjukhus, skolor, affärslokaler, lager, industrier etc. samt såväl ny-, till-, ombyggnader samt renoveringar. Rankingen räknas utifrån projektens läge i respektive län och rankingen är per arbetsställe/kontor och inte per koncern.

OBS! Byggkostnaden är inte entreprenadkostnaden utan den totala byggkostnaden för projekten och ger därför mest en indikation på hur stora projekt de varit involverade i. Det är även en blandning av totalentreprenader och utförandeentreprenader.

Källa: Sverige Bygger