Här är Skanskas gröna hjältar

Här är Skanskas gröna hjältar
Inköp av en elmoped och en kontrollrunda för att släcka lamporna inför natten. Sådant premieras på Skanska. I förra veckan utsågs åtta miljöhjältar under Skanskas ”Gröna veckan”.

Gröna veckan är ett sätt för Skanska i Sverige att sätta fokus på miljöfrågorna inom företaget.

— Vi vill uppmärksamma de gröna frågorna och lyfta fram de goda exemplen och förebilderna som finns i företaget, säger Johan Gerklev, miljöchef på Skanska Sverige.

Under veckan har seminarier och föredrag på miljötema arrangerats. En dag utlystes till en klimatsmart mötesdag, när de anställda hellre skulle mötas via video- eller telefonkonferenser än att resa.

Hur populär är veckan?

— Jag vet faktiskt inte i dagsläget. Men min magkänsla säger att det är ungefär som med OS. Varje OS ska vara det bästa som någonsin har arrangerats. Det här är andra gången vi arrangerar gröna veckan, och jag är övertygad om att det är den allra bästa. Och nästa år ska den bli ännu mycket bättre, säger Johan Gerklev.

Men vet du inte hur många som har deltagit i seminarierna och föreläsningarna?

— Nej, men det har varit hyfsat bra med anmälningar.

Gröna veckan avslutades med en invigning av Skanskas bygge av ett Svanenmärkt flerfamiljshus i Söderköping. Skanska är det första företaget i Norden som har fått Svanenlicens för flerbostadshus.

— För mig känns det som en grand finale, säger Johan Gerklev.

Varje dag under Gröna veckan har Skanska utsett två miljöhjältar bland sin personal. Det är medarbetare som har gjort något utöver det vanliga för att agera miljövänligt. En medarbetare har kommit på hur lakvatten från en avfallsanläggning kan återanvändas och en annan har lånat ut en elmätare för att uppmuntra till minskad elanvändning.

— När man läser alla goda nomineringar som har kommit in blir man full av förhoppningar. Det är en härlig drivkraft och engagemang, säger Johan Gerklev.

Skanskas miljöhjältar 2011

Johan Ericsson, Asfalt och Betong i Gävle. Motivering: Johan har fått igenom och genomfört både små och stora miljöåtgärder på sin arbetsplats. Han har bytt uppvärmningssystemet för betong till en anläggning som värmer ballasten med hjälp av rökgaserna från tillverkningen. Han har också hittat en innovativ lösning där lakvattnet från en närliggande avfallsanläggning används för att spola betongbilarnas tunnor. Därmed sparas 10 000 liter dricksvatten per dag.

Malin Brånemo, Väg och Anläggning Syd. Motivering: Malin har med stort engagemang styrt upp saneringen av Lomma Hamn så att både kostnader och tid har minskat. Malin är drivande och har varit bidragande till att gruppen har tilldelats hedersomnämnande och fått miljöpris.

Christina Dalborg, projektingenjör, Hus Norr Östersund. Motivering: Christina engagerar kollegor i det dagliga arbetet, hon hjälper till i kalkyl, i anbud, att presentera Skanska som företaget med ambitionen att bli ledande inom grönt byggande, etcetera. Christina är redaktör för Gröna Bladet Region Norr och har även startat ”Gröna Gruppen Region Norr”.

Hans-Ebbe Rosengren, ekonomi, Malmö. Motivering: Hans-Ebbe förtjänar att uppmärksammas för sitt otröttliga arbete för ett grönare kontor i Malmö. Han går kontrollrundor för att se så att lamporna inte är tända under natten och han påminner oss om att stänga av våra datorskärmar. Hans små steg i en grönare riktning sprids till många och leder till betydande förändring.

Göran Engberg, projektchef, Skanska Direkt, Stockholm. Motivering: För hans engagemang i miljöfrågan. Göran har köpt in en elmoped till kontoret i Årstadal som vi kan använda vid korta resor. Göran driver även frågan om en logistiklösning som innebär att servicekillarna inte ska åka mer än nödvändigt.

Martin Jorlöv, projektchef, Hus Väst, Alingsås. Motivering: I projekt Brogården visar Martin att Skanska kan bygga energieffektivt på riktigt. Han är alltid påläst, nyfiken och öppen för nya idéer och vinklingar, utan att för den sakens skull tappa bort att tekniken måste vara robust, fungera och ha en lång livslängd för att vara miljösmart. Även på fritiden är Martin en miljöhjälte, bland annat genom att låna ut elmätare.

Marie-Louise Lorsell, inköpschef, Nordic Procurement Unit, Solna. Motivering: Marie-Louises gröna ledarskap är inspirerande. Som gruppchef vägleder hon sin grupp i vad grönt byggande konkret innebär för gruppens arbete. Marie-Louise har regelbundna avsatta miljödagar där hennes grupp kan reflektera över, och konkretisera utmaningar och möjligheter med grönt byggande.

Rachel Berglund, personalansvarig och lokal KMA, Stomsystem, Strängnäs. Motivering: I alla frågor, stora som små, tar Rachel hänsyn till miljöaspekten, vilket har förändrat synsättet hos många andra på anläggningen. Rachel har varit drivande i arbetet för att göra Strängnäskontoret till en Grön arbetsplats och hon arbetar nu flitigt för att även omvandla hela fabriken till en Grön anläggning.

Relaterade artiklar

Pilotprojekt: fossilfri entreprenad
16 förslag för att skynda på bostadsbyggandet
Stabilt tredje kvartal för Skanska 
Skanska renoverar bro i New York