Nyheter

Har bäst koll på Sveriges byggprojekt

Angelica Frithiof, i mitten, med fem av sina totalt 20 undersökar-kollegor på kontoret i Hudiksvall. Avdelningen sköter bevakningen av projektmarknaden åt Byggfakta och Sverige Byggers kunder. Foto: Susanne Bengtsson

I Hälsingland finns gänget som har bäst koll på Sveriges alla byggprojekt!

Varje vecka samlar ett 20-tal marknadsundersökare in information om över 600 nya byggprojekt och uppdaterar 3000 projekt till Byggsveriges projektdatabas med relaterade företag och beslutsfattare.

– Det är roligt att vara en länk till bra affärer, säger Angelica Frithiof, en av undersökarna som, under namnet Byggsverige i Hudiksvall, sköter bevakningen av projektmarknaden åt Byggfakta och Sverige Byggers kunder.

I Ljusdal och Hudiksvall jobbar Byggsveriges marknadsundersökare med kartläggning av hela Sveriges byggprojektmarknad. De 20 undersökarna har bäst koll i Sverige på alla planerade och pågående byggprojekt. Varje dag uppdaterar de Byggfaktas och Sverige Byggers databas med bygginformation om bygg- och anläggningsprojekt, som många i branschen har nytta av.

Telefonen är deras viktigaste verktyg – och de viktigaste källorna är alla de strategiska kontaktpersoner som lämnar information om byggprojekten.

– Vi ringer främst till byggherrar och total- och generalentreprenörer, men vi pratar även med planarkitekter, projektledare, inköpare och platschefer. De flesta känner till oss och förstår nyttan av att ge oss information, berättar Angelica Frithiof, som började som praktikant på Sverige Bygger 2002 men som nu är undersökare med ansvar för Gävleborgs län.

– Vi gör mellan 20-25 intervjuer per person och dag. Vi är inga säljare utan vi är undersökare som samlar in information.

Ambitionen är att följa alla bygg- och anläggningsprojekt, både ny-, om- och tillbyggnader, från ett så tidigt skede som möjligt. Alla byggprojekt med en byggkostnad över 200 000 kronor registreras i databasen vilket resulterar i över 600 nyregistrerade byggprojekt och 3000 projektuppdateringar per vecka. Projekt med en totalkostnad över en miljon kronor följs genom projektets olika skeden från idé/planering, rapportering av anbudstider och till att konsulter och huvud- och underentreprenörer är utsedda. Nio undersökare punktmarkerar de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Ingen kan erbjuda en större täckning än oss när det gäller bevakning av byggprojekt. Vi skräddarsyr tjänster för våra kunder som är anpassade efter deras behov för att de ska kunna nå rätt person om rätt byggprojekt vid rätt tid.

Som aktiv i byggbranschen finns det flera fördelar i att finnas med i databasen. Företag kan anbudsannonsera, få in bättre priser och marknadsföra sina projekt och företag.

En annan nytta, som Angelica betonar, är att man bidrar till ökad transparens inom byggbranschen genom att lämna information.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det är kontakten med så många olika människor. Vi blir en viktig länk till bra affärer, därför får vi mycket uppskattning tillbaka. Att veta att vi hjälpt både den mindre byggfirman till ett jobb eller att en stor aktör hittat kontakter hos oss till sitt miljardprojekt känns jätteroligt. Alla affärer är lika viktiga.

Gemenskapen inom gruppen är också något som Angelica lyfter.

– Vi har superbra gemenskap och hjälper varandra. Vi har också kollegor från Norge eftersom vi inom huset även samlar in bygginformation för den norska byggmarknaden.

Motsvarande avdelningar finns i Finland, Danmark och Tjeckien.

– 2011 köptes Sverige Bygger upp av DOCU-koncernen och därmed slogs Sverige Byggers och Byggfaktas undersökningsavdelningar ihop. Nu slås hela verksamheten ihop under namnet Byggfakta.

– Det ska bli skönt att vi får samma namn, vi har ju hela tiden jobbat mot samma mål, avslutar Angelica Frithiof.
Ett 20-tal undersökare i Ljusdal och Hudiksvall bedriver en ständigt pågående marknadsundersökning för att ta reda på vem som bygger vad, var och när.

BYGGSVERIGES marknadsundersökning för BYGGFAKTA och SVERIGE BYGGER:

  • Följer alla bygg- och anläggningsprojekt, d.v.s. alla ny-, om- och tillbyggnader från ett så tidigt skede som möjligt.
  • Alla byggprojekt med en byggkostnad över 200 000 kronor registreras i databasen vilket resulterar i över 600 nyregistrerade byggprojekt och 3000 projektuppdateringar per vecka.
  • Följer upp och bevakar alla byggprojekt med en totalkostnad över 1 000 000 kronor, från idé/planering till utsedda konsulter och entreprenörer.
  • Bevakar aktuella anbudsförfrågningar och hänvisar vart aktuella anbudshandlingar finns att hämta.
  • Kunderna till den insamlade informationen utgörs främst av materialleverantörer, konsulter, installatörer och byggentreprenörer.