Nyheter

Här bygger Skanska nya avdelningar

Tre fängelser får nya säkerhetsavdelningar. Skanska har uppdraget att bygga avdelningarna på Kumla, Hall och Saltvik. <br></br> — Vi tror på en fortsatt god marknad när det gäller projekt mot kriminal- och rättsväsende, säger Per-Lennart Berg,

Säkerhetsavdelningen på Hall ska vara färdig att tas i bruk 1 november.
— Det blir en anstalt i anstalten, kan man säga, säger Elisabeth Anestad, kriminalvårdschef på Hall.

De nya säkerhetsavdelningarna ska hålla en mycket hög säkerhetsnivå. Avdelningen på Hall byggs i en ny huskropp, omsluten av en ny mur inne i anstalten.

— Larmsystemet på avdelningen blir helt nytt i förhållande till resten av anstalten och byggnaden kommer att ha kraftigare fönster och galler, säger Peter Jakobsson, byggsamordnare på Hall.
Den nya avdelningen kommer att rymma 24 säkerhetsplatser, fördelade på fyra avdelningar, samt fyra isoleringsceller.

I samband med ombyggnaden förändras verksamheten på den nuvarande säkerhetsavdelningen. Totalt sett innebär förändringarna 26 nya platser på Hall.

Bakgrunden till att de tre nya säkerhetsavdelningarna byggs är de spektakulära fritagningarna och rymningarna som ägde rum 2004. Regeringen gav Kriminalvården i uppdrag att ta fram ett förslag om en säkerhetsanstalt, för dem med stor rymningsbenägenhet och risk för fortsatt brottslighet. Kriminalvården föreslog i stället för en ny anstalt fyra mindre enheter, som sedan bantades till tre.

Enligt Peter Jakobsson motiveras satsningen på nya avdelningar också av gängbildning på anstalterna samt att fler personer döms till långa straff.