Nyheter

Här byggs det mest i Sverige

I Stenungsunds kommun satsades det mest på byggprojekt under 2007. Det visar ny statistik. I botten hamnar Ydre kommun, som endast hade fyra projekt under förra året.

Byggvärlden bad Sveriges Byggindustrier att ta fram listan på var det byggdes mest under 2007. Totalt sett hamnar Stockholm i topp, med dryga 20 miljarder kronor som gick till byggen.

Men fördelat på antalet invånare blir bilden annorlunda. Då är Stenungsund den kommun där det satsades mest på nybyggen. I genomsnitt gick 160 000 kronor per invånare till nya byggen.

Det är framför allt en ny polyetenanläggning som drar upp statistiken för Stenungsund. Flera byggare, bland annat NCC och Peab, är involverade i arbetet att bygga en ny fabrik åt Borealis. Totalkostnaden ligger på 3,5 miljarder kronor. I Stenungsund startade även flera bostadsprojekt under förra året.

Härnösand, som hamnar tvåa på listan, har noterat byggstart för Kroksbergstunneln för 500 miljoner och Saltviksanstalten för cirka 600 miljoner, under förra året.

I Härjedalen startade byggen av stugbyar och hotell. Bland annat byggdes en skidanläggning i Funäsdalen för 80 miljoner kronor.
— I Härjedalen bor det få personer, så där behövs inte så stora investeringar för att de ska komma med på listan, säger Lars-Johan Blom, ansvarig för regionala prognoser på Sveriges Byggindustrier.

I Burlöv påbörjades bygget av nya affärslokaler i Stora Berntorp för 420 miljoner kronor. Dessutom startade bygget av en terminalbyggnad för lastbilar för 150 miljoner kronor.

Sifforna kommer från databasen Byggfakta och avser ny- eller ombyggnad eller rivning med start under 2007. Ett stort projekt som ska löpa under flera år blir alltså bokfört under 2007 om spaden sätts i marken då.

I botten av listan finns Ydre kommun i Östergötland. Där har fyra projekt startats under 2007; renovering av en kyrka samt nybygge av ett lagermagasin, en sanitetsbyggnad och en transformatorstation.

Värmländska Storfors, som hamnar näst sist på listan, har åtta projekt noterade för 2007, varav två är rivningsprojekt. En skola och en vårdcentral revs förra året.
— De små orterna kommer att ha en överbyggnad av utbildningslokaler om de demografiska trenderna fortsätter. Framför allt i Värmland ser det ut så, säger Lars-Johan Blom.

De demografiska trender han talar om handlar framför allt om att de största städerna i alla län ökar i befolkningsmängd. Det enda undantaget är Östersund.

För 2008 tror Sveriges Byggindustrier att konjunkturen kommer att dämpas i norra Sverige. I övriga landet är prognosen att konjunkturuppgången fortsätter. Allra störst väntas den bli i södra Sverige.

Grafik: Ingemar Franzén

Kommuntoppen

• Stenungsund
• Härnösand
• Härjedalen
• Burlöv
• Sigtuna

Kommunbotten

• Ydre
• Storfors
• Malå
• Hagfors
• Hedemora