Nyheter

Här byggs det mest skolor

Skolor

Det är lite upp och ner i statistiken när det gäller byggstartade skolor runt om i landet. Det ökar kraftigt i Malmö och Uppsala samtidigt som det minskar i exempelvis Stockholm och Göteborg. Det visar en färsk rapport från Byggfakta som presenteras i dagarna.

Sommarlovet är över och i dagarna börjar närmare 124 000 sjuåringar första klass och de ska alla ha en skola och ett klassrum att gå till. Trenden för behovet av skollokaler har pekat uppåt en längre tid och under de senaste fem åren har elevunderlaget ökat med ungefär 56 000 elever.

Byggstartsindex visar hur byggstartsvolymen förändrats över tid. Grafen visar hur de senaste tolv månadernas byggstartsvolym förhåller sig till de föregående tolv månaderna.

Men nu verkar det som trycket på att bygga nya skolor viker neråt. Enligt rapporten från Byggfakta ökade byggstartindex för skolor väldigt kraftigt fram till slutet av 2021 för att sedan åka störtlopp under inledningen av 2022 och sedan stabiliseras på en lägre nivå än tidigare. Sammantaget är det en minskning på 6,9 procent under perioden augusti 2021 till juli 2022 jämfört med den föregående tolvmånadersperioden. En av anledningarna kan vara justerade prognoser för befolkningsutvecklingen menar Tor Borg, analyschef på Citymark analys, som varit med och tagit fram rapporten.

– Vi ser att SCB skruvar ner prognoserna för befolkningsutvecklingen och det kan vara det som avspeglas i statistiken för byggstarterna. Minskningen beror till stor del på att invandringen sjunker och behovet av nya skolor bedöms inte vara lika som man trodde tidigare, säger han.

I tio kommuner har skol- och förskoleprojekt med sammanlagda byggkostnader på över 500 mnkr byggstartats under de senaste tolv månaderna.

De tio kommuner som byggstartat mest skolor under de senaste tolv månaderna är utspridda från norr till söder i hela landet. I topp i racet mellan kommunerna ligger Uppsala med byggstarter på drygt 1,8 miljarder kronor. Det är bolaget Skolfastigheter som äger utvecklar, hyr ut och bygger de flesta skolor och förskolor i Uppsala. Totalt äger och förvaltar det kommunägda bolaget 142 fastigheter och av dem hyr Uppsala kommun 96 procent. Resten hyrs av privata hyresgäster, främst förskolor. Enligt Annika Burström, projektchef på Skolfastigheter, beror uppgången på en stark befolkningsutveckling.

– Uppsala är en stark tillväxtkommun och ökar kraftigt med barnafödande och inflyttning i alla stadsdelar. Skolfastigheter har ett stort och åldrande fastighetsbestånd som behöver förnyas – vilket givetvis berör flertalet skolor och förskolor, säger hon.

I 13 av 21 län har projekteringsvolymerna avseende nyproduktion av skolor och förskolor ökat den senaste tolvmånadersperioden.

Övriga kommuner med byggstarter överstigande en miljard kronor under det senaste året är Luleå, Malmö, Göteborg och Huddinge. Andra storbyggare är, i fallande storleksordning, Stockholm, Botkyrka, Borås, Enköping och Halmstad.

– Det kan ligga flera orsaker bakom att det ökar i vissa kommuner mer än andra. I en del fall kan det räcka med att man börjar bygga en större skola. Då sticker det i väg direkt i statistiken, säger Tor Borg.

Blickar vi i spåkulan framåt på projekteringar av nya skolor och förskolor som kommer att byggas visar rapporten att projekteringsvolymerna såg ut att vika ned i slutet på 2021, men ökade sedan efter vinterns slut. Under aug 2021 – jul 2022 låg indexet 29,9 procent över den senaste tolvmånadersperioden. Kraftigast var ökningen i Stockholms län.

Byggandet av skolor och förskolor är, enligt den kategorisering av byggprojekt i rapporten från Byggfakta, den fjärde största kategorin – efter flerbostadshus, vägar/gator/broar och Industri/verkstad/lager.

– Det är lite intressant att notera att byggstarterna av skolor stannade av i slutet av förra året i Stockholm men nu har projekteringen tagit ny fart igen, säger Tor Borg.

De senaste tolv månaderna har skol- och förskoleprojekt motsvarande byggkostnader på 20,4 miljarder kronor byggstartats. Det motsvarar 7,5 procent av samtliga byggstartade projekt.