Nyheter

Här byggs första arbetstunneln för tunnelbanan

Subterra har börjat bygga första arbetstunneln för tunnelbanan i Veddesta. Foto: Susanne Bengtsson

I Veddesta har Subterra börjat spränga för den första arbetstunnel för Stockholms nya tunnelbana.

Samtidigt har arbetet med att upphandla entreprenörer till den första huvudtunneln inletts.

– Det är en bergtunnel och anläggningsentreprenad och den enskilt största entreprenaden för hela nya tunnelbanan, säger Anna Nylén, projektchef för Barkarbylinjen.

För fem år sedan bildades Förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Stockholms Läns Landsting, sedan årsskiftet Region Stockholm. Efter flera år av förberedelser har nu produktionen dragit igång.

– Efter fem års arbete med all planering och att få fram alla tillstånd känns det nu kul att äntligen vara igång med bygget. Det är väldigt mycket som händer i projektet nu,säger Anna Nylén, projektchef på Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Det är Subterra som är först ut i Veddesta industriområde, där stationerna Barkarby och Barkarbystaden ska förlänga Akalla-linjen. Den första sprängningen genomfördes i början av april. Gropen som syns på platsen ska leda in i den kommande arbetstunneln, och själva tunnelbyggandet planeras dra igång i mitten av maj.

Arbetstunneln ska bli 243 meter lång och ska ner cirka 30 meter under jord.

– Det är cirka 30 000 ton berg som ska sprängas bort innan vi kommer ner till själva tunneln, och sedan ytterligare 90 000 ton. Målet är att spränga cirka 15 meter arbetstunnel i veckan, säger Hans Torstensson, platschef på Subterra.

Arbetstunnlarna går från markytan och ner till den nivå där stationer och spårtunnlar ska byggas. Tunneln i Veddesta kommer att användas som servicetunnel för underhållsfordon när tunnelbanan är färdigbyggd och blir alltså permanent.

Alla nya tunnelbanans tunnlar kommer att byggas med samma metod, de byggs under jord i berg och borras och sprängs fram.

– Vi spränger i regel under tre dagar och sedan ägnas två dagar åt utlastning och förtätning.

Allt material som lastas ut fraktas till NCC:s kross i Barkarby.

– De blir en stor miljövinst när vi inte behöver transportera massorna så långt. Miljökraven har ökat mycket de senaste åren och miljöarbetet utgör idag en lika stor del som själva byggarbetet, säger Hans Torstensson.

I mitten av maj kommer Subterra att flytta den stora tunnelborrmaskinen som man använt på sin entreprenad för Förbifart Stockholm i Skärholmen till tunnelbaneentreprenaden i Veddesta. Den väger 50 ton och borrar tre borrhål samtidigt.

Till årsskiftet ska Subterras arbetstunnel vara klar och i början på nästa år inleds arbetet med huvudtunneln. Då ska en annan entreprenör ta vid.

– Den stora tunneln är ute på räkning och vi kommer att få in anbud i augusti. Det är en bergtunnel och anläggningsentreprenad och den enskilt största entreprenaden för hela nya tunnelbanan, berättar Anna Nylén.

Barkarby är ett område där många stora projekt pågår samtidigt. Utöver två nya tunnelbanestationer och de 14 000 bostäder som ska byggas i anslutning till dessa så genomför Trafikverket flera gigantiska infrastrukturprojekt i kommunen, bland annat Förbifart Stockholm, bygget av Veddestabron, ny pendeltågsstation och utbyggnad av Mälarbanan.

– Jag har ett nära samarbete med Trafikverket eftersom vår tunnel för tunnelbanan kommer att byggas under Förbifart Stockholm. Det är en hel del som måste samordnas, som till exempel grundvattnet, säger Anna Nylén.

Även NCC har kontrakt på två arbetstunnlar i Barkarby.

FAKTA: 

  • Två mil nya spår under mark och 11 nya stationer med 22 nya uppgångar ska byggas till en kostnad av 30 miljarder. Totalt kommer beställaren att upphandla ett 30-tal entreprenader med kontraktsvärden på mellan 30 miljoner – 1 miljard kronor.
  • Två stationer ska byggas på den 4,1 kilometer långa sträckan mellan Akalla och Barkarby: Barkarbystaden och Barkarby. Hela den nya sträckan går under jord.  
  • Byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden och till Barkarby beräknas till sex år.
  • Upphandling av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby, blå linjen, är ute på räkning och anbud från inbjudna entreprenörer ska vara inne 2019-08-30. Entreprenaden, som blir den enskilt största, omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. 

Källa: SLL