Nyheter

Har du koll på nya lagen?

Den nya lagen innebär att man inte får hålla mobilen i handen under körning. Foto: Getty Images

Från och med den 1 februari är det förbjudet att hålla mobilen i handen medan man kör.
Den nya regeln förtydligar att det inte längre är tillåtet för förare att rattsurfa med mobilen eller annan kommunikationsutrustning under färd.

Sedan 2013 är det förbjudet för förare att använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om det inverkar menligt på förandet av fordonet.

– Men det har inte varit tydligt vad som menats med ”menligt på framförandet”. Den nya skrivningen innebär ett klargörande. Det inte är tillåtet att ringa eller rattsurfa med mobilen eller annan kommunikationsutrustning i handen när man kör, säger Peter Larsson, trafiksäkerhetsexpert på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Ett förbud gör det enklare för polisen att kontrollera att förare följer reglerna i trafiken. Förbudet innebär också att Sverige uppfyller de minimikrav som ställs i Wienkonventionen.

– Vårt sätt att använda mobilen har förändrats. Tidigare ringde vi från mobilen, men nu kan vi göra mycket mer som att skicka sms eller göra inlägg på Facebook. Att rattsurfa gör dig ouppmärksam i trafiken. Den som kör i 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner rulla 22 meter utan koll på vägen. Mycket kan hända på den korta stunden, säger Peter Larsson.

Frågor och svar:

Vad innebär regeln?
Från och med den 1 februari 2018 får du inte använda din mobil när du kör om du håller den i handen. Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning som hålls i handen. Förbudet gäller när du kör bil, motorcykel, moped, buss eller lastbil.Förändringen innebär en skärpning mot tidigare.

Vad menas med annan kommunikationsutrustning?
Vad som menas med handhållen kommunikationsutrustning får domstolen avgöra.

Är det förbjudet att prata i mobilen under körning?

Nej, du får prata i mobilen om du inte håller den i handen men du som förare har ansvar när du kör. Märker du att ditt samtal tar fokus från körningen är det olämpligt och du måste avsluta. Om det ringer när du är i en komplicerad trafiksituation, till exempel i en omkörning eller tät trafik, bör du vänta med att svara tills trafiken har lättat.

Måste jag stanna bilen om jag behöver ringa ett samtal?
Inte nödvändigtvis. Men eftersom du som förare är ansvarig för vad du gör med din mobil eller kommunikationsutrustning, bör du alltid försöka göra din körning trafiksäker. Du kan till exempel använda telefonens röststyrningsfunktion vid uppringning, om du måste ringa ett samtal. De flesta telefoner har den funktionen i dag.
Om du är i en komplicerad trafiksituation, till exempel i en omkörning eller tät trafik, är det lämpligt att du vänta med att ringa tills trafiken har lättat.

Transportstyrelsens tips:

  • Förbered det du kan före färden.
  • Låt eventuella medpassagerare ta dina samtal.
  • Passa på att ringa eller skicka sms när du ändå tar en paus.
  • Använd tekniska hjälpmedel som gör att du inte behöver hålla telefonen i handen, då kan du hålla händerna på ratten och behöver inte titta bort från vägen i samma utsträckning. 

Källa: Transportstyrelsen