Nyheter

Här finns makten i Byggsverige

Makten i storbolagen är till stora delar dold. Inte ens i styrelserummen redovisar de största ägarna öppet sina avsikter.<br/> — Det är klart att Industrivärden har stor påverkan även om det inte syns i styrelserummet, säger Inge Johansson, Byggnads

Styrelserepresentanter ska se till bolagets bästa. Samtidigt är ledamöterna utsedda av en ägarkrets. Därmed kan olika ägarintressen krocka i bedömningen av vad som är bolagets bästa.

Och en styrelseledamot som går helt emot ägarkretsens önskemål blir nog inte långvarig, tror Lars Engwall, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

— Då kan man nog räkna med att mandattiden inte förlängs, säger han.

Inge Johansson har suttit som Byggnads representant i Skanskas styrelse i tio år.

— Det är klart att Industrivärden har stor påverkan även om det inte syns i styrelserummet. Det är därför de tillsätter en styrelseordförande, för att denna ska kunna styra i en riktning som den största ägaren vill, säger han.

Han är övertygad om att ägarna pratar ihop sig innan förslagen kommer på styrelsebordet.

— Om man ser på aktieägarprogrammet till exempel, så hade det aldrig införts om inte Industrivärden hade varit med på det. Ägarna går nog ut och talar om hur man har tänkt sig innan man kommer till styrelsebordet, säger Inge Johansson.

Undviker anarki

Han ser inget negativt med att beslut på så vis kanske fattas i korridorerna istället för i styrelserummet. Tvärtom tror han att det är ett sätt att undvika anarki på bolagsstämmorna.

Lars Engwall anser att ”korridorbeslut” kan innebära en risk att minoriteter i styrelser ställs inför fullbordat faktum, men att det samtidigt är ett praktiskt förfarande.

— Det är en fördel att försöka förankra beslut för att se vad det finns för möjlighet att genomföra dem, säger han.

När personalrepresentanter fick plats i bolagsstyrelser genom en ny lag 1988, debatterades farhågan att övriga styrelseledamöter skulle göra upp besluten på förhand och på så sätt hålla personalrepresentanterna utanför.

— Men jag tror inte att det har blivit så, säger Lars Engwall.

Skanskas ordförande Sverker Martin-Löf säger att han inte uppmuntrar att styrelseledamöter pratar ihop sig före beslutstillfällena.

— Vi kan inte diskutera en sak förr-än alla har fått rätt underlag och samma underlag. Om det blir grupperingar blir det inget bra styrelsearbete. Jag upplever inte några ägarrelaterade frågor, eller att det står ett ägarnamn i pannan på någon. Uppdraget till styrelseledamöterna är alldeles entydigt: vi ska se till bolagets bästa och till samtliga aktieägares bästa, säger Sverker Martin-Löf.

Maktstrid om ordförandeposten

Folmer Knudsen var Byggnads representant i Skanskastyrelsen till för två år sedan. För mer än tio år sedan såg han på nära håll en maktstrid utspela sig om ordförandeposten. De två största ägarna, invest-ment-bola-get Öresund och Industrivärden, ville sätta sin man på posten.

Det hela slutade med att Bo Rydén från Industrivärden blev ordförande.

— Det var turbulent då, det var det. Men efter något halvår sålde investmentbolaget av sina poster, berättar Folmer Knudsen.

Maktstriden var det enda tillfället när Folmer Knudsen klart märkte att enskilda ägare hade en öppen uppfattning.

Fotnot: Tomas Billing, ordförande i NCC, har tackat nej till att svara på frågor om styrelsearbetet.