Nyheter

Här går hållbarhet före kostnad

Välen Park i Frölunda. Bild: Skanska

Skanska och Stena får möjlighet att bygga 500 bostäder i Frölunda i Göteborg efter att ha vunnit en av de första kommunala marktävlingarna med fokus på socialt hållbar bebyggelse. 
Göteborgs Stad har bland annat värderat hur man bygger en inkluderande stad, där stor kraft har lagts på gemenskap, samhörighet, tolerans och öppenhet.

Skanska och Stena vann marktävlingen med ett koncept om hur ett inkluderande kvarter kan skapas i Välen Park i Frölunda och presenterade ett stort antal konkreta åtgärder. Sammanlagt gäller det ett bostadsområde om cirka 500 lägenheter.

I bedömningen har Göteborgs Stad jämfört de olika förslagen utifrån socialt hållbara parametrar och hur de bidrar till att öka gemenskapen, samhörigheten, toleransen och öppenheten i staden. Första steget blir nu att ta fram en plan för den nya stadsdelen tillsammans med bland andra kommunen och idrotts- och föreningslivet i området.  

– Vi har länge efterlyst marktävlingar baserade på kvalitet och långsiktig hållbarhet istället för pris. Här kan vi använda vårt handlingsutrymme som byggherre till att göra skillnad för staden och individen. Vi hoppas det här kan vara ett första steg i en långsiktig satsning för ett öppnare, mer sammanhållet Göteborg, säger Lars Henriksson, regionchef för Skanska Nya Hem i Göteborg, i ett pressmeddelande.

I Skanska och Stenas koncept för ett inkluderande kvarter blandas hyresrätter och bostadsrätter i samma trapphus med gemensamma gårdar. I kvarteret finns även bostäder med särskild service för funktionshindrade, seniorboende och en bogemenskap med vänförening som är öppen för hela kvarteret. De gemensamma ytorna kan bland annat användas till cykelverkstad, återanvändning och odlingsmöjligheter. En kvartersledare tillsätts för att säkerställa att det färdiga kvarteret uppnår målen.

Under byggtiden ska företagen genomföra en rad arbetsmarknadsåtgärder som lärlings- och praktikplatser, studiebesök och inspirationsföreläsningar. Dessutom kommer visionsbilderna av kvarteret visa en större mångfald än traditionellt med forskning kring normkreativ visualisering kopplad till projektet. 

– Vi vill utmana normen för hur man utformar attraktiva och levande kvarter. Här skapar vi en miljö där människor med vitt skilda förutsättningar kan mötas i vardagen. Vi tror att kvarteret kan bli en modell att ta vidare in i byggandet av ett Göteborg för alla. Om det kan bana väg för ett annorlunda tänkande inom nyproduktion av bostäder kan effekterna för staden bli stora på sikt, säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbarhetsdriven Affärsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg.