Nyheter

Här har du alliansens byggpolitik

Alliansen blev största block i riksdagsvalet. Byggbranschen kan därmed inte vänta sig något investeringsstöd för hyresrätter — men kanske lagstiftning som håller byggkostnader nere.

Alliansregeringen och särskilt kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) har flera gånger påpekat vikten av att byggbranschen ska klara sig utan statliga subventioner. Men investeringsstödet för byggande av äldrebostäder planerar alliansregeringen att ha kvar.

På en presskonferens strax före valet motiverade Mats Odell detta med att man måste skapa förutsättningar för äldre som har behov av omvårdnad, samt att flyttkedjor skapas när äldre människor flyttar till äldreboenden:

— Vi ser en flyttkedja på sex eller sju led, och i slutänden blir en billig hyresrätt för en ung människa ledig, sa han.

Alliansregeringen har också lovat att behålla det nuvarande rotavdraget och att ”utveckla” hyresrätten. I första hand ska detta göras genom att utvärdera förslagen från Sabo, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. För att utjämna villkoren mellan upplåtelseformerna har de tre bostadsorganisationerna föreslagit att en låg moms ska läggas på bostadshyror, fastighetsskatten ska avskaffas för hyreshus och skattefria underhållsfonder ska inrättas.

Andra löften från alliansen är att Förbifart Stockholm ska byggas och att taxeringssystemet ska avskaffas. Dessutom vill alliansen genomföra lagstiftning som möjliggör från- och tillval i hyresrätt, samt införa ägarlägenheter i befintligt bestånd.

Alliansregeringen har påbörjat ett arbete för att effektivisera byggprocesserna, pressa byggpriserna och höja kvaliteten i det byggda. Arbetet sker tillsammans med Byggherrarna, byggfacket, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Kommuner och Landsting, samt statliga myndigheter. Men om arbetet inte ger resultat under nästa mandatperiod har Mats Odell hotat med lagstiftning för att få ner byggpriserna och antalet byggfel.

De rödgröna profilerade sig starkt på löftet att bygga höghastighetsspår för järnvägen på två sträckor. Alliansen har i stället nöjt sig med att säga att höghastighetsbanor ska utredas vidare.

Mats Odell har lovat att genomföra ”konkreta åtgärder” i miljonprogramsområdena tillsammans med kommuner och boende. Han talar gärna om att ingå en ”pakt” med dessa parter för att förbättra förutsättningarna för ett bra liv i dessa områden, men vilka konkreta åtgärder det kan röra sig om är oklart. Odell har dock nämnt att de boende själva lyfter fram vikten av bra skolor och att människor har arbete.

— Det är ett arbete som pågår. Jag hoppas kunna redovisa resultat under kommande mandatperiod, sa Mats Odell före valet.

Några statliga pengar för upprustning av miljonprogrammet har dock inte utlovats från alliansens håll.

Alliansens sex vallöften:

  • Behålla rotavdraget
  • Vidta åtgärder, eventuellt lagstiftning, för att få ner byggkostnader och antalet byggfel
  • Utveckla hyresrätten, i första hand genom att utvärdera förslagen om låg moms på bostadshyror, avskaffad fastighetsskatt för hyreshus och skattefria underhållsfonder
  • Förbifart Stockholm byggs
  • Avskaffa taxeringssystemet
  • Utreda höghastighetsspår för järnvägen