Nyheter

Här har energin gått under jorden

Johan Tjernström, energistrateg på Akademiska Hus och Åke Annsberg, drifttekniker, Akademiska i energicentralen. Hus Foto: Anna Sjöström

Akademiska Hus nya energilösning på Stockholms universitet ersätter en del av den köpta fjärrvärmen med förnybar energi.
Marklagret kommer att minska koldioxidutsläppen med 350 ton per år.
– Det är en vinst för både miljö och ekonomi, säger Johan Tjernström, energistrateg på Akademiska Hus.

Den syns inte, men den kommer att märkas.
Den nya geoenergianläggningen, ett så kallat marklager, invigdes i slutet av september.

Marklagret finns på Stockholms universitet och den ska försörja en fjärdedel av campusområdet Frescati med värme och kyla.

Enkelt förklarat kan marklager beskrivas som en metod för att utvinna och lagra värme och kyla med hjälp av borrhål i berg.
Under årstiderna används borrhålen för att lagra värme eller kyla. Sedan hämtar man upp kyla under sommaren för att kyla delar av byggnaderna i området och under vintern hämtas värme upp för att värma byggnaderna.

Anläggningen är en del av Akademiska Hus energiarbete, där några av målen är att minska mängden köpt energi och att minska koldioxidutsläppen.
– Vi kommer att minska mängden köpt fjärrvärme med 5000 MWh om året. Det motsvarar 250 villors årliga uppvärmningsbehov. Och eftersom fjärrvärme ersätts med förnybar energi minskad koldioxidutsläppen med 350 ton om året. Det här är en vinst för både miljö och ekonomi, säger Johan Tjernström, energistrateg på Akademiska Hus.

Marklagret består av 130 borrhål, 230 meter djupa, över området. I vart och ett av dessa går två slingor med etanolblandat vatten. I anläggningen finns två större kylvärmepumpar och en mindre. Den ingående elen som används för att driva kylvärmepumparna under vintern utgör ungefär en sjättedel av den energi som anläggningen producerar vintertid.

– Det betyder att för varje köpt kWh som det krävs för köra värmepumparna utvinns 6 kWh värmeenergi, säger Åke Annsberg, drifttekniker Akademiska Hus. 

Anläggningen i siffror:
80 000 kvm undervisningssalar, laboratorium och kontor på Arrheniusområdet på universitetet kommer att betjänas av marklagret.
130 borrhål finns i anläggningen, 230 meter djupa.
7 respektive 14 grader har många hål borrats i, för att täcka önskad bergsvolym.
12 mil slang med etanolblandat vatten löper i borrhålen.
20 grader är temperaturen i berget vid borrhålen som varmast, som kallast några få plusgrader.
1 400 MWh kyla kan årligen utvinnas ur marklagret.

Källa: Akademiska Hus