Nyheter

Har ”hårdrekryterat” under pandemin

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, säger att den statliga myndigheten inte har drabbats nämnvärt av pandemin och att man nu funderar på ”vad blir det nya normala”. 

Hur agerar ni kring vaccinationsfrågan för era anställda och hur tänker ni om framtida restriktioner?
– Vi har haft en särskild prioritering kring verksamhetskritiska verksamheter, exempelvis trafikledning som måste fungera 24/7. Sen har vi varje vecka haft uppföljning på hur personalläget i hela TRV sett ut och jobbat med alternativa scenarios. Det senare är i sig inget nytt hos oss. Detta har vi alltid jobbat med då vi har den typen av verksamhet som alltid måste fungera. 

Hur har ni påverkats ekonomiskt av Coronapandemin? 
– Inget i stort sett.

Har ni permitterat under det senaste året? Kan det i så fall bli tal om nyrekrytering till hösten?
– Inget som hänger ihop med pandemin. Snarare har vi hårdrekryterat och vuxit som organisation för att kunna möte de förväntningar som regeringen/uppdragsgivarna har på oss framöver. Vi har behov av mer teknisk kompetens som exempelvis signaltekniker samt att det finns behov inom tågledning och teknisk personal kopplat till detta. Här har vi ganska tuffa tester för att anställa då det är säkerhetsklassade tjänster. Med andra ord: det blir alltid en gallring av de som söker.

Vad tar ni med er från pandemin, till exempel vad gäller hemarbete, digitala möten, osv?
– Vi håller på att se över detta ”vad blir det nya normala”? Detta får vi återkomma till under hösten. Det är i stort att all personal som inte måste/är beordrade att vara på sin arbetsplats jobbar hemma. Detta gäller till slutet av augusti. Eventuella förändringar tas det beslut om strax före semesterperioden – det hänger på FHM:s rekommendationer.

Hur tror ni branschen i stort har förändrats av pandemin?
– Svårt att säga just nu då byggprojekten i stor rullat enligt plan under hela tiden. Vi får återkomma till det.

Hur ska ert företag möta upp en Coronafri bransch rent strategiskt och organisatoriskt? 

– Hänger ihop med frågan ovanför och det rekommendationer som FHM lyfter fram. Vi har löpande dialog med dem och MSB för hur landet ligger och vad som behövs göras.