Nyheter

Här sjösätts första tunnelelementet

Sjösättning av Marieholmstunnelns första tunnelelement. Foto: MBP/Trafikverket

Nu har det första av Marieholmstunnelns tre tunnelelement sjösatts i Göta Älv.
Det 25 000 ton tunga tunnelelementet drogs på plats med hjälp av ett avancerat vinschsystem och bogserbåten Frog Cygnus.

Tunnelelementet drogs med stor precision ut ur torrdockan där det startade byggas i augusti 2016. Av tradition döper man alltid tunnelelementen och detta har fått namnet Tina.

– Utbogseringen från dockan är ett mycket känsligt moment i bygget av tunneln. Det kräver expertis på hög nivå, noggranna förberedelser och tajming. Allt detta fanns på plats och sjösättningen gick enligt plan, säger Stein Kleiven som är Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen, i ett pressmeddelande. 

Tunnelelementet som väger 25 000 ton är 100 meter långt, 32 meter brett och 10 meter högt, ligger nu förtöjt i ett parkeringsläge i älven. Där ska det förberedas för att om ett halvår dras ut och sänkas ned i älven. Så snart torrdockan länsats på vatten, startar bygget av nästa tunnelelement.

– Det här är en milstolpe i bygget av Marieholmstunneln, fortsätter Stein Kleiven. Själva sjösättningen är inte bara ett spektakulärt moment, utan också något unikt eftersom det bara färdigställs ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen.

Fakta Marieholmstunneln:

  • Marieholmstunneln är en så kallad sänktunnel, vilket innebär att man bygger tunneln i delar på land i en torrdocka.
  • Tunneln kommer att gå under Göta älv i Göteborg och ansluta E45 Marieholm och Partihallsförbindelsen till E6 Tingstadsmotet/Ringömotet.
  • Den byggs cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln, blir knappt 500 meter lång och får tre körfält i varje riktning.
  • Trafiköppning sker 2020 och kostnaden beräknas till 3,5 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.Marieholmstunneln byggs för att minska sårbarheten i Göteborgs transportsystem och ingår i Västsvenska paketet.