Nyheter

Här söks det flest bygglov

Det byggs på flera platser runt om i Norrtälje. I Björnö, strax söder om Norrtälje stad, håller ett nytt villaområde på att växa fram. Foto: Anna Sjöström

Under 2015 var Norrtälje den kommun i Sverige som fick flest ansökningar om bygglov för bostäder.
Dessutom ökade ansökningarna med 57 procent jämfört med 2014.

Norrtälje kommun tog emot 1 064 bygglovsansökningar för bostäder – det vill säga gruppbyggda småhus, flerbostadshus och styckebyggda hus – under 2015.
– Jag tror hushållens goda ekonomi i allmänhet och minskningen av rot-avdraget kan förklara en del av ökningen under 2015, säger Anna Keskitalo, bygglovschef.
– Bostäder är också en viktig fråga som prioriterats av de styrande i kommunen, oavsett partifärg, säger Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör.

Bygglovssiffrorna kommer från Byggfakta, och baseras på de uppgifter som kommunerna själva skickar in.
– Vi har definitivt märkt av ökningen. Det har varit fullt upp och vi söker ständigt efter fler handläggare, säger Anna Keskitalo.
Hon tillägger:
– Men det är roligt att det byggs så mycket i kommunen och att det händer så mycket i kommunen.

På bygglovsenheten arbetar 16 personer, varav tio handlägger ansökningarna om bygglov.
– Vi jobbar mycket med ärendehanteringen och hur vi kan göra den enklare och snabbare. Exempelvis är ärendehanteringen helt digitaliserad hantering, allt från ansökan till besked, säger Sara Helmersson.

För effektivitetens skull jobbar de också med att tidigt ge information när det händer något nytt i ärendet, exempelvis när en handläggare tilldelats ärendet.
– Förut fick vi många samtal om vad som händer med ansökan, men genom att meddela sådant via mejl eller sms, så spar vi tid, säger Anna Keskitalo.
Öppet hus en eftermiddag i veckan, webbkartor där bygglovsansökningar och beslut visas är andra sätt att dela med sig av information om pågående ärenden.

Enligt plan- och bygglagen ska besked om bygglov lämnas inom tio veckor efter att komplett ansökan lämnats in.
Under 2015 hade Norrtälje kommun ett snitt på 23 dagar, och de räknar från den dag på ansökan kom in.
– Det är en viktig fråga och vi granskar hela tiden processen, säger Anna Keskitalo.

– Ibland kan det vara svårt att leva upp till folks förväntningar och självklart finns det ärenden som tar längre tid, men vi jobbar med förbättringar hela tiden, säger Sara Helmersson.
Efter ett avslutat ärende får kunden möjlighet att svara på en kort utvärdering via mejl och de kommentarer som kommit in där har lett till förändringar.
– Det var exempelvis klagomål på att man var tvungen att ringa kommunens kontaktcenter för att komma få prata med sin handläggare, så det steget tog vi bort och lämnade ut handläggarens kontaktuppgifter till direkt kunden, säger Sara Helmersson.

Kommentarerna från utvärderingen visas sedan på en skärm i fikarummet, så att alla som jobbar med frågorna håller sig uppdaterade.
Det byggs för fullt i Norrtälje kommun just nu, bland annat i hamnen, i centrum där gamla badhuset tidigare stod, i Solbacka, Färsna och Björnö.
Och det ser inte ut att avta.
– Jag hoppas och tror att det blir ännu fler bygglov under 2016, säger Anna Keskitalo. 

Fakta: Antal bygglovsansökningar 2015

(Förändring från 2014 inom parentes)

Norrtälje:         1 064                 (57 %)

Uppsala:           799                     (-2 %)

Göteborg:        777                     (53 %)

Österåker:        645                     (74 %)

Kungsbacka:   538                     (16 %)

Linköping:        519                     (40 %)

Södertälje:       504                     (45 %)

Eskilstuna:       501                     (81 %)

Luleå:                477                     (39 %)

Norrköping:     470                     (87 %)

Källa: Byggfakta