Nyheter

Här sprängs första salvan

Rök väller ut från tunnelmynningen i Skärholmen efter första sprängningen. Foto: Susanne Bengtsson.

Nu har första salvan för Förbifarts Stockholms tunnlar sprängts.

Sprängningen ägde rum på torsdagen på Subterras entreprenad i Skärholmen.

Det känns roligt att äntligen få börja spränga tunnlarna, säger Fredrik Landelius, blockchef berg på Subterra.

I och med den första symboliska sprängningen av två bussramper i Skärholmen går bygget av E4 Förbifart Stockholm in i ett nytt skede.

– Det här en historisk dag. Nu går projektet in i en helt ny fas, från planering och projektering till genomförande. Det är fantastiskt roligt att vara med om detta. Det känns som om vi är igång på riktigt nu, säger Trafikverkets projektchef Johan Brantmark.

För tjeckiska Subterra är Förbifart Stockholm det första kontraktet i Sverige.

– Vi började med förberedande arbeten i februari 2015 och vi ska vara klara i november 2016. Det känns roligt att vi äntligen får börja spränga tunnlarna, säger Fredrik Landelius, blockchef berg på Subterra.

Han berättar att man jobbar i två skift om fem personer. Yrkesarbetarna är från Sverige medan den internationella mixen är större på tjänstemannasidan.  

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Leden binder samman de norra och södra länsdelarna- 

– Med Förbifart Stockholm ökar vi kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet. Idag är det svårt att bo i södra Stockholm och jobba i norr eftersom Essingeleden är den enda förbindelsen, säger Johan Brantmark.

För att skona miljön går 18 av vägens 21 kilometer i tunnel, som bitvis är 80 meter djup. Byggtiden beräknas till tio år och kostnaden uppgår till 27,6 miljarder kronor. 40 procent av byggentreprenaderna är upphandlade hittills. 

– Installationerna utgör en betydande del av projektet och dessa kommer att upphandlas senare, säger Johan Brantmark.

Tunneldrivning under Mälaren och grundvattenpåverkan tillhör de stora utmaingarna. 

– Det finns en hel del tekniska svårigheter. Undervattenstunnlar är alltid en utmaning, och det här blir den första passagen vi spränger under Mälaren. En annan utmaning är trafikplatsen på Lovön som ska synas så lite som möjligt i det agrara landskapet.