Nyheter

”Här styr kunden mer över projekten”

Fredrik Jörnlid är projektchef på Skanska Building i New York. Foto: Susanne Bengtsson.

Större inflytande från kunden, mer operativ inblandning från arkitekterna – men också trassligare regelverk för tillstånd.

Det är några av skillnaderna mellan byggbranschen i Sverige och USA.

–  Man har ett väldigt positivt synsätt i här, och inställningen att allt är möjligt, säger Fredrik Jörnlid, som är projektchef på Skanska USA Building.

Fredrik Jörnlid arbetar som projektchef på ett av skanskas projekt i New York. Det är ett stort renoverings- och tillbyggnadsprojekt, där en av New York Universitys universitets byggnader ska byggas om.

Hur hamnade du i USA?

–  Renoveringen av FN-skrapan var mitt första projekt i USA. Projektet genomfördes i flera etapper fram till 2014. Jag var ansvarig för fasaderna, säger Fredrik Jörnlid.

 Berätta om ditt nuvarande projekt!

–  Byggnaden på LaFayette Street är ursprungligen från 1915 och har inrymt både bokhandel, skivbolag, lager och utbildningslokal. Nu ska byggnaden innehålla en del av  universitetets administration. Vi blåser ut i stort sett all inredning och renoverar fasaden ner till stommen. Samtidigt måste vi gå varsamt fram eftersom byggnaden är K-märkt. Fasaden återställer vi till ursprungligt utseende. Entreprenadformen är Construction management, där man bryter ned entreprenaden i mindre delar och fördelen som byggare och Construction Manager är att man tar lägre financiell risk men å andra sidan är vinsten också procentuellt lägre.

Byggarbetsplatsen ligger i universitetskvarteren i East Village. Etableringen består av en byggbod på trottoaren. Mycket folk rör sig på gatorna kring bygget.

–  Typiskt för Manhattan är att det är väldigt trångt överallt. Det är ofta ont om plats för byggbodar, leveranser och materiallager. Alla byggställningar måste täckas med nät. Dessutom behövs det tillstånd för allt, från bygglov till transporter.

 Vilka är de största skillnaderna mellan att jobba i USA och Sverige?

–  Det trassliga regelverket är en stor skillnad. Som svensk är det inte helt lätt att veta vilka tillstånd som behövs. På ett sådant här bygge kan det krävas ett 50-tal olika tillstånd, och många av dem ska förnyas var tredje månad. Jag kunde tycka att det var mycket pappersarbete hemma i Sverige, men det är ingenting mot vad det är här. Vi tar hjälp av konsulter som är specialiserade på tillstånd för att få allting rätt. Jag antar att tillstånden är en bra inkomstkälla för staden.

En annan stor skillnad är tillsättandet av yrkesarbetare i projekten. På Fredrik Jörnlids bygge har Skanska inga egna hantverkare. Däremot finns cirka 35-40 underentreprenörer på plats. Skråindelningen är också mycket tydligare i USA. Hantverkare inkräktar inte på kollegors områden.

–  Facket är väldigt starkt och fungerar som ett slags bemanningsföretag. Det finns alltid folk att hämta från ”The Hall” som vi kallar det. Det är ofta facket som tillsätter platserna, och de kan också byta ut personal. Man vet inte alltid vad det är för folk som kommer på morgonen. Men hantverkarna här är väldigt duktiga yrkesmän.

Skanska väljer att bemanna sina projekt med fackligt anslutna yrkesarbetare. Detta tar man höjd för redan i anbuden.

–  Det går också att anlita billigare arbetskraft utanför facket, men då finns inga garantier vad gäller deras utbildning, säkerhetstänk och andra villkor.

I upphandlingarna ställer byggherren krav på att en viss del av underentreprenörerna ska drivas av kvinnor eller av minoritetsgrupper ur samhället.

–  Kunden har över huvud taget en starkare roll och styr mer över projektet, vilket gör att vi som byggare måste vara flexibla. I Sverige har man ofta ganska fria ramar inom en totalentreprenad. Här jobbar man närmare kunden. Även arkitekten har en mer operativ roll.

Efter sju år i den amerikanska byggbranschen börjar Fredrik Jörnlid känna sig hemma. Han stortrivs i New York, både yrkesmässigt och privat. Även familjen har trivts bra och döttrarna som flyttade med har gått på highschool.

 Vad är bäst med att jobba i NY?

–  Det är fantastiskt att få jobba i New York, och det är lätt att trivas här. I New York finns så mycket att göra och vi försöker boka in aktivteter på helgerna. Det finns alltid någon ny utställning att besöka. Dessutom får man turista när det kommer besök hemifrån Sverige.

Hemma är Malmö för Fredrik Jörnlid. Det blir oftast inte mer än en hemresa per år nuförtiden. Hur länge han blir kvar ”over there” vet han inte.

–  Jag tar ett projekt i taget. Skolbyggnaden jag jobbar med nu ska vara klar i maj 2016. Sedan får vi se vad som dyker upp.

FAKTA

Ålder:53 år

Roll:Senior project manager på Skanska USA Building i New York

Bor:Rye, New York

Familj:Hustru Kristina och två döttrar, Sofia och Anna

Intressen:Resor, golf och matlagning

Det bästa med New York:Utbudet av saker att göra

Det bästa med Malmö:Familj och vänner