Nyheter

Har svängt mot hyresrätter på avvaktade bostadsmarknad

Ingen del av den svenska privatbostadsmarknaden är immun mot det förändrade läget som kommit i spåren av politiska beslut och mer restriktiva banker. Det säger Bonavas vd Joachim Hallengren till Nyhetsbyrån Direkt efter att bostadsutvecklaren släppt sitt bokslut på torsdagsmorgonen. 

Bonava redovisar ett rörelseresultat på 899 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2018 (820).

Medan Bonavas produktion av bostäder till konsumenter minskat i Sverige har antalet hyresrätter som produceras åt investerare ökat under 2018, enligt vd:n Joachim Hallengren.

”Vi har svängt över en del mot hyresrätter i Sverige, det visar på flexibiliteten i vår affärsmodell med bostäder till såväl konsumenter och investerare kombinerat med verksamhet i flera länder”, säger han.

Vid årsskiftet hade Bonava 1.342 bostäder avsedda för svenska konsumenter i pågående produktion (2.009) samt 639 bostäder som byggs åt investerare (538).

”Sverige är fortsatt en viktig marknad för oss men nu är Tyskland definitivt störst”, konstaterar vd:n vidare.

Tillsammans med viss verksamhet i bland annat Finland och Sankt Petersburg hade Bonava sammantaget 10.712 enheter under produktion vid årsskiftet (9.880), varav 7.259 bostäder till konsumenter (6.844) och 3.453 till investerare (3.036).

Joachim Hallengren påpekar att byggandet av hyresrätter är en del av Bonavas affärsplan och att bolaget kontinuerligt har förvärvat sådan mark.

”Det rör sig alltså inte om bostadsrättsprojekt som konverteras”, fastslår han med tillägg att det tenderar att vara en stor skillnad i pris mellan mark avsett för bostadsrätter respektive hyresrätter.

Här följer en punktvis sammanfattning av kvartalsrapporten:  


Rörelsevinst nära 900 miljoner. Bonavas rörelseresultat blev 899 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2018 (820), varav resultat från markförsäljning uppgick till 61 miljoner kronor (45). Nettoomsättningen summerades till 6.206 miljoner kronor (6.055) och rörelsemarginalen var 14,5 procent (13,5).

Resultat efter skatt
blev 762 miljoner kronor (650) och vinst per aktie 7:07 kronor (6:03).

Oförändrad utdelning.
En utdelning om 5:20 kronor per aktie föreslås för 2018 och det är lika mycket som delades ut för 2017.

Avvaktande svensk bostadsmarknad.
Bostadsmarknaden i Sverige är fortsatt avvaktande men trots det sålde Bonava fler bostäder i kvartalet jämfört med i fjol, konstaterar vd.

”Jag noterar att bostadspriserna under året i stort sett är oförändrade vilket skapar förhoppningar om att marknaden stabiliserats. Med detta sagt är det dock fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om framtiden”, anger Joachim Hallengren.

Bonava startade 3.368 bostäder i fjärde kvartalet (2.603). Antalet bostäder i produktion vid kvartalets slut uppgick till 10.712 (9.880). Försäljningsgraden i pågående produktion var 68 (68) procent. Vid utgången av september var försäljningsgraden 70 procent. Antalet sålda bostäder uppgick till 2.769 (2.496) och antalet resultatavräknade bostäder 2.471 (2.412).

Nyhetsbyrån Direkt