Nyheter

Här testas elektronisk närvaroliggare

Joel Nilsson, anläggare på NCC, tycker att det är skönt att slippa nycklar till alla dörrar på bygget. Genom att dra sitt ID06 kort i kortläsaren blir han registrerad i närvaroliggaren och får access till bygget. Foto: Susanne Bengtsson.

På NCC:s arbetsplats i Ullna, där man bygger 117 radhus och villor, har man förberett sig inför de nya reglerna.

Redan nu har man sett fördelar med den elektroniska personalliggaren som man installerat.

– Nu slipper vi nyckelhanteringen. Jag spar många timmar på att inte behöva springa runt och öppna och låsa överallt, säger Patrik Olofsson, arbetsledare på NCC Bostad.

På ett av NCC:s bostadsbyggen i Täby har man sett till att vara ute i tid med att skaffa den utrustning som behövs inför införandet av den nya lagen om personalliggare vid årsskiftet.  Man fungerar också som referensanläggning för leverantören av den elektroniska utrustningen.

– I början är det lite jobb med att lägga in alla namn i systemet, men det är ett engångsjobb.  Vi passar även på att föra in exempelvis anhöriglistor i systemet så vi får all information samlad, säger Patrik Olofsson, arbetsledare på NCC Bostad.

Registreringen gör att han slipper spring i bodarna från folk som inte hör hemma där. På arbetsplatsen finns ett 50-60-tal yrkesarbetare, alla inhyrda som underentreprenörer.

– Det är inte lätt att ha koll på alla. Nu är det bara de personer som jag lägger in i system som kommer in. Jag tycker att den nya lagen är bra, ett steg i rätt riktning för att få bättre koll på vilka som vistas ute på byggarbetsplatserna.

En annan stor fördel är att kortläsarna har ersatt nycklar.

– Nu behöver jag inte springa runt med nycklar och öppna och låsa överallt. Att låsa tar annars ett antal timmar varje dag. Det här är framtiden, säger Patrik Olofsson.

Förklaringen till att arbetsplatsen blivit i stort sett nyckelfri är att man valt ID06 ihop med ett  passagesystem med kortläsare samt offlineläsare till husen.  

– Vi har en lösning där man måste logga in via kortläsaren för att komma in på platskontoret, men också för att kunna öppna dörrar på andra delar av bygget. På så sätt går det inte att missa att registrera sig. Om man inte drar sitt kort i kortläsaren kommer man inte in i bostäderna som ligger en bit bort på bygget, berättar Lars Jonsson på Protective Systems, en av de ID06-ackrediterade leverantörerna av kortläsare och applikationer.

Om en anställd missar att logga in på en arbetsplats kommer det att resultera i en planerad sanktionsavgift på 2000 kronor från Skatteverket.

– Det är för att undvika detta som det kan vara bra att koppla ihop olika funktioner. Det finns också mobila lösningar för exempelvis vägarbeten, där man saknar skalskydd och  platskontor. För att undvika att någon glömmer att logga in kan man koppla så att det krävs en inloggning i personalliggaren för att man ska kunna starta sin maskin.

Många av de företag som säljer och installerar den elektroniska utrustningen har högtryck nu.

– Det här är en jättestor omställning för byggbranschen. ID06-kort är det många som redan har, men kortläsare är inte självklart på alla byggen. Vi får jättemycket förfrågningar och det är hårt tryck inför  årsskiftet, säger Lars Jonsson som anställt flera nya installatörer under hösten.

Han får medhåll av Markus Englund på Entral, en annan av de ackrediterade leverantörerna som säljer allt från själva anmälningsplatsen till grindar och stambytessystem.

– Vi har helt klart märkt av en ökad efterfrågan.  Som det ser ut nu kan vi leverera med relativt kort varsel. Däremot är jag rädd att det blir panik i slutet av året för de byggföretag som inte är ute i tid. Då kommer leveranstiderna att vara långa.

Även om många kan uppleva själva förändringen och implementeringen som jobbig så är Markus Englund övertygad om att kravet på elektroniska personalliggare kommer att bli en succé.

– Det är lite jobbigt i början, men sedan kommer lagen bara att göra gott för branschen.  Äntligen får vi konkurrens på lika villkor!  En annan positiv effekt är att bli nyckelfri, vilket resulterar i stora vinster för företagen. Inom stambyten räknar våra kunder med att de sparar mellan 3-6 procent av den totala arbetstiden genom att slippa nyckelhanteringen.