Nyheter

Här vill politikerna bygga nya Scandinavium

Skandinavium
Skandinavium ska rivas och ersättas med en större multiarena. Foto: Henrik Ekberg

Efter segdragna förhandlingar råder det nu bred politisk enighet i planeringen av ny arena och utveckling av evenemangsområdet i Göteborg. Scandinavium rivs och flyttas.

En majoritet av partierna i Göteborg med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Centerpartiet är överens om bygget av en ny arena och utveckling av evenemangsområdet. Partierna lägger nu fram ett gemensamt yrkande. I det nya direktivet ska Scandinavium rivas och en modern multiarena byggas där Valhallabadet ligger i dag. Men badets kulturhistoriska värden ska omhändertas.

Förhandlingarna har letts av Vänsterpartiets gruppledare Daniel Bernmar, förste vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd med ansvar för idrott och evenemang tillika sammankallande i arbetsgruppen för arenafrågan.

– Det är glädjande att vi har nått en bred politisk överenskommelse för att komma vidare både med en ny arena och ett nytt stadsbad. Beslutet är viktigt för göteborgarnas framtida möjligheter att delta i olika evenemang samt att nyttja bad och idrottsplatser i stadens centrala delar, säger Daniel Bernmar.

 Även de andra partierna som står bakom yrkandena uttalar sig positivt nu när man nått politisk enighet i frågan.

– När Scandinavium invigdes hade Göteborg 460 000 invånare. Häromveckan passerade vi 600 000 invånare. När Scandinavium är uttjänt beräknas vi vara över 800 000 göteborgare. Det är för dem vi nu lägger grunden, säger Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande

– Göteborgarna förtjänar en modern arena. Det är också viktigt för besöksnäringen och näringslivet i staden. Vi ska inte missa evenemang som Eurovision för att vår arena är för omodern, säger Axel Josefson, kommunalråd (M)

– Med en ny multiarena kan Frölunda växa och vi kan få hit fler evenemang och världsartister till göteborgarna. Vi måste också bjuda in vårt näringsliv, annars blir det ingen verkstad med ny arena, säger Martin Wannholt, kommunalråd (D)

– Vi har lyssnat till Frölunda HC och andra som nyttjar arenan för sina verksamheter. Vi hoppas kunna bygga ny arena, idrottshallar och bad utan någon lång stängning. Sen hänger det på att badet kommer till norr om Valhallagatan, säger Axel Darvik, kommunalråd (L)

– Nu ser vi till att vi inte bara får en arena av hög kvalitet utan också tar ansvar när det gäller de ekologiska värdena med så lågt klimatavtryck som möjligt. Att området runt arenan ska vara levande med bostäder och verksamheter har också varit viktigt för Centerpartiet säger Emmyly Bönfors, kommunalråd (C)

Yrkandet ska beslutas av kommunstyrelsen men innebär i praktiken att exempelvis Frölunda HC och Gothenburg Horse Show kommer att ha tak över huvudet även under uppförandet av den nya arenan.

Det gemensamt yrkande innebär bland annat att:

En ny multiarena ska byggas på tomten där Valhallabadet idag ligger.

Under tiden för byggnationen av den nya arenan kommer Scandinavium stå kvar.

Säkerställa framdrift i arbete kopplat till nytt centralbad och ny arenapark).

Valhallabadets kulturhistoriska värden ska omhändertas.

Omhänderta behovet av ersättningslösningar för de verksamheter som behöver byta plats efter rivningen av sporthallarna och Valhalla IP.

Planering och byggnation ska präglas av höga ambitioner avseende miljö- och klimatpåverkan samt ekonomi, till exempel genom återbrukat material, låg energiförbrukning och effektiva logistiklösningar.