Nyheter

Hårdare krav på energiförbrukning

Europaparlamentet röstade i veckan igenom en ny lag om energisnåla hus. Nu är det upp till varje enskilt land att anpassa byggreglerna så att alla hus som byggs från slutet av 2020 lever upp till de nya kraven.

De nya reglerna ska hjälpa EU att uppnå klimatmålet 2020 genom att minska energiförbrukningen med 20 procent.

Från och med slutet av 2020 måste alla nya hus vara energisnåla och till stor del använda förnybar energi. För offentliga byggnader gäller de nya reglerna redan från 2018.

Europaparlamentet använder begreppet nära-nollenergibyggnader. Alla nya byggnader ska senast den 31 december 2020 vara nära-nollenergibyggnader.

— Ett nära-nollenergihus definieras genom att man beräknar eller mäter den faktiska årliga energiförbrukningen utifrån en mängd olika aspekter, till exempel isolering, uppvärmning och luftkonditionering, säger parlamentsledamoten Lena Ek (C) till VVS-Forum.

Eventuella sanktioner mot byggherrar och fastighetsägare som bryter mot lagen ska fastställas av medlemsstaterna och saknas därför i direktivet.

I mesta möjliga mån ska energiförbrukningen även i äldre hus optimeras i samband med större renoveringar. Vid renoveringar kommer husägare också att uppmanas att installera så kallade smarta energimätare samt energisnåla alternativ till värme- och vattensystem.