Nyheter

Hårdare krav på fastighetsmäklare

Fastighetsmäklaren ska bli skyldig att redovisa budgivningen för både säljaren och köparen.

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen en ny fastighetsmäklarlag. Förslaget innebär ytterligare förstärkningar av konsumentskyddet och modernare och mer förutsebara regler vid fastighetsköp.

Varje år överlåts över 100 000 småhus och bostadsrätter, för över 200 miljarder kronor. För de allra flesta är köpet av en fastighet eller bostadsrätt en av de ekonomiskt mest betydande affärer man gör i livet. Många väljer att anlita en fastighetsmäklare för att få hjälp med affären.

Huvudsyftet med fastighetsmäklarlagstiftningen är att både säljare och köpare ska känna trygghet när en mäklare förmedlar affären. Ändå upplever många konsumenter, särskilt köpare, problem när affären har förmedlats av en mäklare.

Ofta ifrågasätts huruvida budgivningen gått rätt till.

Genom det nya lagförslaget som lagts fram av regeringen stärks konsumenters insyn när det gäller budgivningen och de övriga uppgifter som mäklaren utför.

Mäklaren ska vara skyldig att föra journal och upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Anbudslistan ska lämnas över till köpare och säljare.

De flesta mäklare klarar säkert att uppfylla sina skyldigheter även i en sådan situation då det typiskt sett finns en intressekonflikt, men redan misstanken om att så inte är fallet kan skada mäklarkåren.

Därför skärps nu reglerna för att undvika möjliga intressekonflikter.

Mäklaren får inte köpa en fastighet som mäklaren har eller har haft i uppdrag att förmedla. Mäklaren får inte heller förmedla en fastighet eller bostadsrätt till eller från någon närstående, till exempel en familjemedlem.

En praktiskt viktig nyhet är att mäklaren får något ökade möjligheter att ägna sig åt annan verksamhet än fastighetsförmedling, till exempel förmedling av krediter eller försäkringar, utan att det bedöms rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare.

Vidare förbättras informationen från mäklaren till säljare och köpare, till exempel genom att köparen får mer information om och när budgivning kommer att ske.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.