Juridik

HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord

Slussen med restaurang Gondolen
Slussen med restaurang Gondolen mitt i byggarbetsplatsen. Foto: Getty Images

Skadeståndet på 18,6 miljoner kronor till kändisrestaurangen Eriks Gondolen i Stockholm står fast. Det står klart efter att Högsta domstolen valt att inte pröva överklagandet från Stockholms stad.

Bakgrunden är de störningar som har drabbat restaurangverksamheten i samband med ombyggnationen av Slussen. Restaurangen anser att kommunen har stört verksamheten genom buller, skakningar, tillgänglighetsstörningar, avspärrningar, trafikomläggningar och en förfulning av landskapsbilden. På grund av störningarna har Gondolens omsättning minskat under räkenskapsåren 2016-2018.

Restaurangen väckte talan redan 2018 och yrkade på ersättning. Gondolen fick rätt, men Stockholms stad har därefter drivit frågan vidare till högre instanser, något som Byggvärlden skrivit om tidigare. Nu har frågan ändå fram till Högsta Domstolen.

Eftersom Högsta domstolen inte meddelar inte prövningstillstånd står Mark- och
miljööverdomstolens avgörande fast: kommunen ska betala skadestånd på 18 570 000 kronor.

Restaurangbolaget krävde från början över 37 miljoner i skadestånd för sitt inkomstbortfall.