Juridik

Överklagar skadeståndstvist till HD

Katarinahissen och restaurang Eriks Gondolen vid Slussen. Bild: Stockholms stad

I början av året dömdes Stockholms stad att betala 18,5 miljoner kronor i skadestånd till restaurang Eriks Gondolen vid Slussen. Nu överklagar staden domen till HD.

Ärendet gäller de störningar som ska ha drabbat restaurangen i samband med ombyggnationen av Slussen, bland annat i form av buller, vibrationer och begränsad framkomlighet till restaurangen mellan perioden 2016-2018.

Yrkade på det dubbla

Restaurangen yrkade från början på en ersättning om 37 miljoner kronor till mark- och miljödomstolen, som 2020 beslutade att Stockholms stad ska betala 18,5 miljoner kronor. Efter överklagan gick Mark och miljööverdomstolen på samma linje i januari 2022 samt beslutade att Stockholms stad även ska betala rättegångskostnader på närmare 350 000 kronor.

Respit till 25 mars

Nu överklagar alltså staden domen till Högsta domstolen: ”Staden yrkar att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd och, med ändring av mark- och miljööverdomstolens dom, ogillar Eriks Restaurang Saltsjön AB:s talan” skriver man i överklagan där man också yrkar att restaurangen ska stå för rättegångskostnaderna vid de tre instanserna. Staden ansöker även om anstånd att få fram till 25 mars på sig att ange skälen för prövningstillstånd, på grund av bland annat hög arbetsbelastning.