Juridik

Vinner tvist för inkomstbortfall på grund av Slussenbygget

Katarinahissen och restaurang Eriks Gondolen vid Slussen. Bild: Stockholms stad

Stockholms stad tvingas betala 18,5 miljoner kronor i skadestånd till restaurang Eriks Gondolen som anser att Slussenbygget har stört deras verksamhet. Domen fastställdes nyligen av Mark- och miljööverdomstolen.  

Därmed gör MÖD samma bedömning som Mark- och miljödomstolen som hösten 2020 kom fram till att ”kommunen genom de störningar som projekt Slussen gett upphov till har orsakat ren förmögenhetsskada för Gondolen”.

Stockholms stad överklagade Mark- och miljödomstolens dom som nu alltså fastställs av den högre instansen. Förutom 18,5 miljoner kronor döms även Stockholms stad att betala närmare 350 000 kronor i ersättning för motpartens rättegångskostnader, enligt nyhetsbyrån Siren.  

Restaurang Gondolen väckte talan redan 2018 och yrkade på ersättning hos Mark- och miljödomstolen på över 37 miljoner kronor för inkomstbortfall för perioden 2016-2018. Bland annat ska det stora byggprojektet vid Slussen ha orsakat buller och vibrationer i restaurangen. Avspärrningar och begränsad framkomlighet ska också ha inneburit att allt färre har besökt restaurangen.

Överdomstolens utslag kan överklagas till Högsta domstolen.