Nyheter

Helheten viktigast för att nå klimatneutralitet

Paneldiskussion med Elise Grosse, Susanne Rudenstam, Malin Löfsjögård och Johan Gerklev. Foto: Susanne Bengtsson


Se till hela värdekedjan. Välj rätt material för rätt tillfälle. Kräv klimatkalkyler och ställ krav vid upphandlingar.

Det var några av riktningarna som pekades ut när branschen diskuterade vägen mot klimatneutralitet på Skanskas inspirationsdag under Gröna veckan.


– Vi måste se till hela värdekedjan, säger Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige.

Med Gröna veckan vill Skanska öka kompetensen och engagemanget för hållbarhet och grönt byggande, bland annat genom att lyfta fram goda exempel på det arbete Skanska bedriver inom området. Årets tema är ”Klimatneutralitet – från ord till handling”, och det diskuterades under en fulltecknad inspirationsdag i Stockholm.

Att se till helheten är centralt i hållbarhetsarbete.

– Vi måste se till hela värdekedjan, från material och transporter till byggprocess och drift, säger Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige.

Han uppmanade beställarna är bli tuffare:

– Kräv klimatkalkyler, det är något som vi erbjuder i våra byggprocesser, och utmana oss i upphandlingarna.

Bland utmaningarna inom hållbart byggande nämnde Gunnar Hagman exempel som tillverkning av cement, stål samt transporter av material. Dessa genererar mycket koldioxidutsläpp, men samtidigt går utveckling och forskning hela tiden framåt.

Att regeringen och allt fler kommuner har en tydlig ambition att öka byggandet i trä eftersom det anses mer miljövänligt än betong, har lett till diskussioner om just materialval i byggbranschen.

– Jag tycker inte att politikerna ska peka ut en riktning, och säga att vi ska prioritera att bygga i trä. De ska komma med konkurrensneutrala krav. Politiker har kanske inte har de bästa kunskaperna inom området, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Susanne Rudenstam på Sveriges Träbyggnadskansli konstaterar att den senaste tidens ökade byggande har lett till ökade utsläpp, och det är en trend som måste brytas.

– Vi behöver förnya det sätt vi bygger på och vara mer rädda om våra resurser. Här krävs det att branschen samverkar.

Konkurrens är viktigt för innovation och utveckling.

– Vi är för konkurrens. Konkurrens behövs för att driva utvecklingen, inte för att utse en vinnare, säger Malin Löfsjögård.

Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska Sverige, ser fördelar med att det uppstått en materialkamp.

– Att olika material tävlar mot varandra är ju briljant. Men när man ser till teknikutvecklingen är det viktigt att det inte går fel. Kvalitetsfrågan är central. Blir det fel får det storskaliga konsekvenser.

Elise Grosse, arkitekt på White, konstaterar att varje material har både för- och nackdelar. Det syntes tydligt på de bilder hon visade från ön Dominica efter att orkanerna dragit fram nyligen.

–  Rätt material på rätt plats, var hennes uppmaning.

I samband med Skanskas Gröna vecka har också en vinnare i Deep Green Challenge utsetts. Tävlingen är en del i arbetet med att hitta samarbetspartner med innovativa och klimatsmarta lösningar.

En rymddusch från Orbital Systems tog hem segern. Duschsystemet som är utrustat med teknik från NASA återvinner och renar sitt eget avloppsvatten.