Nyheter

Helsingborgshem vinnare av Bopriset

Lars Hansson, ordförande, Jonas Hansson, vd, Helsingborgshem. Fotograf: Martin Sundström

Bopriset – till minne av Josef Frank, tilldelas Helsingborgshem för att man i stadsdelen Drottninghög rustat upp och utvecklat ett klassiskt miljonprogramsområde, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål.Priset på 100 000 kr är instiftat av Boinstitutet med syftet att premiera ett attraktivt bostadsbyggande med kvalitet -för alla.

– Nya Drottninghög visar på betydelsen av dialog med boende, bred samverkan, och hur viktigt det är med en lokal bostadspolitik, präglad av långsiktighet och vilja att skapa en attraktiv miljö i hela staden, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet och sammankallande för Boprisets jury.

Insatserna som Helsingborgshem gjort i Drottninghög omfattar både upprustning och nybyggnation, ett arbete som skett i samverkan med kommunen, det lokala näringslivet och boende i stadsdelen. Samarbetet har resulterat i förhållandevis låga hyreshöjningar som gjort att hushåll med lägre inkomster har råd att bo kvar.

– Hundratusentals bostäder byggda inom miljonprogrammet under 60 och 70-talen behöver renoveras. I Drottninghög har Helsingborgshem visat att det går att genomföra utan att den sociala kostnaden blir för hög, säger Moa Andersson, i ett pressmeddelande.

Upprustningen har även bidragit till att Drottninghög idag är på väg på att bli en stadsdel med olika typer av bostäder, vackra miljöer, bra kommunikationer, flera parker och skolor, allt det som skapar en helhet, en stadsdel med liv mellan husen, och där människor trivs, skriver juryn i sin motivering.

Bopriset är instiftat av Boinstitutet och delas ut med stöd av Svensk Tenn.

Motivering:

Helsingborgshem har utsetts till vinnare 2018 av Bopriset – till minne av Josef Frank för att man i stadsdelen Drottninghög rustat upp och utvecklat ett klassiskt miljonprogramområde, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål. Drottninghög är idag på väg på att bli en stadsdel med olika typer av bostäder, vackra miljöer, bra kommunikationer, flera parker och skolor, allt det som skapar en helhet, en stadsdel med liv mellan husen, och där människor trivs. Nya Drottninghög visar på betydelsen av dialog och involvering, där boende och andra aktörer möts, men visar också på hur viktigt det är med en lokal bostadspolitik, präglad av långsiktighet, och en vilja att skapa en stad – ett Helsingborg för alla.

Förutom en vinnare har Boprisets jury utdelat tre hedersomnämnanden: 

  • ÖrebroBostäder och vd:n  Ulf Rohlén för att med mod och kreativitet utvecklat en modell som gör det möjligt för alla hyresgäster att efterfråga också nybyggda bostäder även i stadskärnan.
  • Arkitektbyrån och byggherren hauschild + siegel för Cykelhuset Ohboy! i Malmö, som är ett bostadshus kombinerat med hotell, anpassat för en tät stadsmiljö med stora krav på kreativa lösningar och hållbarhet. 
  • Arkitektbyrån Sandellsandberg för sina stadsvillor med hyresrätt som uppförts i kvarteret Ormen på Oskarsgatan i Kneipen, ett av Norrköpings äldsta och mest attraktiva områden med en tidstypisk småhusbebyggelse, med en tydlig skala och färgsättning anpassad till platsen och Kneipens långa historia.