Nyheter

Hetaste projekten i Skåne

Helsingborgs lasarett, byggnad 23. Bild: Link Arkitekter

Nybygget vid Helsingborgs lasarett pågår för fullt och ligger fortfarande högst upp på listan över projekt i Skåne län. Peab har uppdraget att bygga första etappen.

Nybygget vid Helsingborgs lasarett pågår för fullt och ligger fortfarande högst upp på listan över projekt i Skåne län.

Peab har uppdraget att bygga första etappen, och en ny anbudsförfrågan gällande entreprenad 2 kommer att upphandlas under slutet av 2019. Detta miljöcertifierade projekt (klass Silver) avser en ny vårdbyggnad som ska innehålla somatisk och psykiatrisk mottagningsverksamhet samt psykiatrisk heldygnsvård och psykiatrisk akutmottagning. 

Arean är bedömd till cirka 46 000 kvm BTA och det blir totalt sju våningar varav fem innehåller vårdytor, övriga två är teknikplan. LINK arkitektur projekterar byggnaden efter ett ursprungligt tävlingsförslag av danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen.

          

Ranking Projektnamn Rubrik     Byggherre Mkr Byggstart
1 (1) Helsingborgs lasarett, byggnad 23 Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg     Region Skåne Regionfastigheter 1000 2018-08
2 (2) Inspi Health Campus Nyb av hotell, lokaler för forskning/utbildning, förebyggande hälsa m.m. i Malmö     INSPi AB 500 2020-04
3 (5) Bara Söder Nyb av bostäder, hotell för golfanläggning och äventyrsbad i Bara     Annehem Bygg & Projekt AB 2000 2022 
4 (4) Nya sjukhusområdet NSM, byggnad 35 och 36, SUS Nybyggnad av vårdbyggnader  m.m. i Malmö     Region Skåne Regionservice Skåneteknik 3000 2018-05
5 (6) Citadellstaden, västra kvarteret Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m. i västra hamnen, Malmö, etapp 2     Skanska Öresund AB 450 2019-02
6 (8) Lunds universitetssjukhus Ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset i Lund     Regionservice Akut-och Närsjukvård 750 2020 
7 (10) Långeberga Markområde för logistikcentrum/industri m.m. i Helsingborg     Skanska Sverige AB 150 2020-10
8 (ny) Skånska Dagbladets Hus Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö     Fastighets AB Skånepantern 200 2020-04
9 (ny) Vasatorp Nybyggnad för detaljhandel  och hotell m.m. i Helsingborg     Skanska Sverige AB 350 2022-10
10 (ny) Företagspark vid Sturup, södra delen Nybyggnad av företagspark vid Sturups flygplats     Byggherre ej klar 150 2021 

Källa: Sommarens hetaste byggprojekt 2019, Sverige Bygger. Uppskattad byggkostnad och byggstart.