Nyheter

Hifab överklagar till Högsta domstolen

Hifab har beslutat att överklaga en dom från Svea hovrätt.

Svea hovrätt avkunnade den 28 oktober en dom av innebörd att Hifab är bundet att betala ut 68 miljoner kronor till konkursboet efter ett tidigare dotterbolag.

Styrelsen för Hifab Group skriver i ett pressmeddelande att man har beslutat att låta överklaga domen och söka prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Enligt bolaget så har hovrätten gjort flera fel i sin bedömning, bland annat om bolagsföreträdares rätt att binda sin huvudman och grunderna för hur ersättning får beräknas.

Hifab Group avvaktar nu HD:s rättsliga bedömning.